Veredicte del jurat del I Premi Helena Jubany de narrativa curta o recull de contes

Xavier Cabús i Manyosa, guanyador del 1r Premi Helena JubanyReunits a la Llibreria Robafaves de Mataró a les 11 del matí del dia 18 de novembre de 2008, els membres del Jurat –format per Elvira Carrió, Pep Duran, Núria Ribas, Roser Ros, Llorenç Soldevila i Joan Jubany, que actua com secretari amb veu però sense vot– inicien les deliberacions per triar, d’entre els 112 treballs presentats, l’obra guanyadora del I Premi Helena Jubany de narració curta o recull de contes.

Per començar, cada membre del jurat manifesta quins són els textos que, un cop examinats, considera dignes d’aspirar al premi. Se n’esmenten 28.

Després d’exposar cadascú les raons a favor dels originals que ha destacat, de comprovar les coincidències de criteri entre diferents membres del jurat i de contrastar enraonadament les qualitats de les obres, la selecció queda reduïda primer a 8 i després a 6 textos.

Tot seguit el jurat sospesa els sis treballs finalistes en allò que fa referència al manteniment de la qualitat literària al llarg de tota l’obra, a la riquesa lingüística, a l’interès que generen i a la possibilitat de ser transmesos oralment sense necessitat de posteriors adaptacions. Per això se’n comparen fragments llegits en veu alta.

Finalment, el jurat acorda per unanimitat atorgar el “I Premi Helena Jubany de narració curta o recull de contes” a l’obra titulada El karma del de Carnisser pel seu estil acurat, tema atrevit i llenguatge genuí, variat, precís i suggeridor; per l’interès que manté al llarg del desenvolupament de l’argument, que culmina amb un final imprevisible; perquè l’autor mostra un ampli coneixement cultural i obertura mental; i perquè la narració és perfectament adequada per a ser escoltada.

Un cop decidit el veredicte, s’obre la plica que acompanya l’original i l’autor de l’obra guanyadora resulta ser el Sr. Xavier Cabús i Manyosa, de Barcelona, a qui el secretari comunica immediatament la decisió del jurat.

I a la una del migdia es clou la reunió.

You may also like...