Premi literari

HELENA JUBANY i LORENTE

de narració curta o recull de contes per a ser explicats
Bases del XIV Premi Helena Jubany (2021)
27 febr. 2021

L’Associació Cultural Helena Jubany i Lorente, la Direcció de Cultura de l’Ajuntament de Mataró, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i el diari ARA, amb la finalitat de mantenir viu el record de l’Helena Jubany, enamorada del món dels llibres (lectora obstinada, periodista de cròniques culturals, llibretera, bibliotecària, autora de ressenyes, correctora, escriptora novella i narradora oral) i decidida a encomanar el seu gust per la lectura i la creació literària tant en el vessant escrit com en el de la transmissió oral, convoquen el 14è Premi Helena Jubany de narració curta o recull de contes per a ser explicats d’acord amb les bases següents:

1. PARTICIPANTS

Podran optar al premi totes les obres consistents en una o més narracions curtes o reculls de contes inèdits, originals, escrits en llengua catalana i que no hagin estat premiats en altres concursos.

L’autoria pot ser individual o col·lectiva i cada participant podrà presentar una sola obra. No podran participar en aquest concurs les persones que ja hagin obtingut el Premi Helena Jubany en edicions anteriors. El fet de participar-hi implica l’acceptació d’aquestes bases.

2. LES OBRES

Les obres presentades han d’anar adreçades a un públic que tingui de 12 a 99 anys i tenir una extensió d’entre 10 i 20 fulls DIN-A4 que continguin, en conjunt, com a mínim 21000 caràcters, espais blancs inclosos.

3. EL PREMI

El premi consistirà en 3.000 euros i la publicació de l’obra amb el diari ARA i al Web de l’Associació Cultural Helena Jubany i Lorente.

4. PRESENTACIÓ D’ORIGINALS

Els originals es presentaran en cinc còpies, mecanografiats en fulls DIN A4 escrits per una sola cara, a doble espai, amb lletra tipus Times New Roman de cos 12 i degudament aplegats (no s’admetran fulls solts). Fora bo que se’n presentés també una versió oral enregistrada en un DVD o en MP3. (La veu pot ser la de l’autor o autora, o bé la d’una altra persona.)

Les obres hauran de tenir títol i aniran signades amb pseudònim. S’hauran de presentar acompanyades d’una plica a l’exterior de la qual figurarà el títol de l’obra i el pseudònim de l’autor. Dins la plica hi haurà: a) el nom i cognoms de l’autor o autora; b) el NIF o el número del passaport, o el de qualsevol altre document identificatiu; c) l’adreça postal i l’electrònica; i d) el telèfon.

Les obres hauran de ser trameses a qualsevol de les dues biblioteques públiques de Mataró:  Biblioteca Antoni Comas (carrer d’Enric Prat de la Riba, 110, 08301 Mataró) o Biblioteca Pompeu Fabra (plaça d’Occitània, s/n, 08302 Mataró), amb la referència “14è Premi Helena Jubany”. També se n’ha d’enviar una còpia en format digital (versió Open Office o Microsoft Word) a l’adreça electrònica següent: helena@jubany.cat.

El termini d’admissió dels treballs es clourà el dia 1 d’octubre de 2021 a les 12 de la nit. Seran admesos tots els originals presentats a qualsevol oficina de correus fins en aquesta data.

5. EL JURAT

El jurat estarà format per Elvira Carrió, inspectora d’Educació, Esteve Guardiola, narrador oral i llibreter de Buc de Llibres, Núria Ribas, directora de la biblioteca Frederic Alfonso i Orfila de Sentmenat, Manuel Roig, guanyador del 13è Premi Helena Jubany, M. Àngela Serra, bibliotecària, en representació de les biblioteques públiques de Mataró, Llorenç Soldevila, professor que ha estat de la Universitat de Vic, Roser Trilla, professora que ha estat de llengua i literatura de l’IB A. Satorras i Joan Jubany i Itxart, que actuarà de secretari amb veu però sense vot.

A l’hora d’emetre el veredicte, el jurat tindrà en compte la qualitat literària de les obres presentades i el fet que tinguin característiques tals que les facin adequades per a ser transmeses oralment sense que calguin adaptacions posteriors. 

El premi i la dotació és indivisible; el veredicte, inapel·lable. El jurat podrà declarar desert el premi si considera que cap de les obres presentades no n’és mereixedora. El jurat també té la facultat d’interpretar aquestes bases i de suplir-ne les llacunes com cregui convenient.

6. LLIURAMENT DEL PREMI

L’acte de lliurament del premi es farà el dia 2 de desembre de 2021 al lloc i hora que es faran públics oportunament.

Qui obtingui el premi, es compromet a assistir a l’acte de lliurament. En cas que li sigui impossible d’assistir-hi personalment, podrà delegar, per escrit, la seva representació en una altra persona.

7. PUBLICACIÓ DE L’OBRA

L’atorgament del premi implica: a) que l’obra serà publicada i distribuïda gratuïtament amb el diari ARA el dia i de la manera que l’ARA estimi oportú; b) que també serà pùblicada al Web de l’Associació Cultural Helena Jubany i Lorente, des d’on podrà ser descarregada gratuïtament; i c) que la dotació del premi és a compte dels drets d’autor.

8. RETORN D’ORIGINALS

Les persones que hagin participat en aquest concurs podran demanar, durant un termini màxim de dos mesos a partir de la data de lliurament del premi, el retorn dels originals no premiats.  La petició l’hauran de fer a través del correu electrònic helena@jubany.cat i se’ls indicarà a partir de quan i a quina de les dues biblioteques públiques de Mataró els podran recollir. Un cop transcorregut el termini, l’organització entendrà que hi renuncien i els destruirà.

Els autors que vulguin que se’ls retornin els exemplars per correu n’hauran d’assumir les despeses d’enviament.

Mataró, 27 febrer de 2021

Més notícies d’aquesta edició:

“Helena”, de Joan Fontana i Noelia Nogueiro

“Helena”, de Joan Fontana i Noelia Nogueiro, s’ha publicat en format llibret i es va distribuir amb el diari Ara el 24 de desembre de 2021. Ara el pots llegir i descarregar en format PDF des del web de l’Associació Helena Jubany, juntament amb la resta...

El 24 de desembre, el llibret “Helena” de regal amb el diari Ara

Divendres 24 de desembre trobareu un petit regal de Nadal amb el diari Ara: el llibret Helena, obra guanyadora del Premi Helena Jubany 2021. Els autors en són Joan Fontana i Noelia Nogueiro. “Els autors juguen amb l’estructura circular del conte contemporani...

Veredicte del Jurat del 14è Premi Helena Jubany

Reunits a la seu de l’Associació Helena Jubany i Lorente el dia 17 de novembre de 2021, els membres del Jurat, format per Elvira Carrió, Esteve Guardiola, Núria Ribas, Manuel Roig, M. Àngela Serra, Llorenç Soldevila, Roser Trilla, i Joan Jubany, que actua com a...

Dijous 2 de desembre, acte de lliurament del 14è Premi

Aquest dijous sabrem quina és l'obra guanyadora del 14è Premi Helena Jubany. L'acte se celebrarà dijous 2 de desembre, a 2/4 de 8 del vespre a la Biblioteca Antoni Comas de Mataró Dijous 2 de desembrea 2/4 de 8 del vesprea la...

Oberta la convocatòria del 14è Premi Helena Jubany

Coincidint amb l’aniversari del naixement de l’Helena Jubany, dissabte 27 de febrer de 2021 s’ha obert la convocatòria i s’han presentat les bases de la 14a edició del premi de narració curta o recull de contes per a ser explicats que porta el seu nom. La presentació...