Veredicte del jurat del V premi Helena Jubany (2012)

Públic assistent a l'acte de lliurament del V premi Helena JubanyReunits a la Llibreria Robafaves de Mataró a les 8 del vespre del dia 15 de novembre de 2012, els membres del Jurat –format per Elvira Carrió, Pep Duran, Lluïsa Esteve, Núria Ribas, Roser Ros, Llorenç Soldevila, Roser Trilla, Marina Guardiola (per videoconferència) i Joan Jubany, que actua com a secretari amb veu però sense vot– inicien les deliberacions per triar, d’entre els 88 treballs presentats, l’obra guanyadora del V Premi Helena Jubany de narració curta o recull de contes per a ser explicats.

Per començar, cada membre del Jurat manifesta quins són els originals que creu que poden optar al premi.

Acte de lliurament del V Premi Helena JubanyEls textos que els membres del Jurat posen sobre la taula com a aspirants al premi són els següents, relacionats per ordre de presentació dels treballs: La volta al món en tres minuts, Malgrat la pluja, Colometa, Barcelona Fiction, El mòbil del crim, El mapa i el desig, La parada de notícies, Contes calidoscopis, Gravitacions, L’alemany és fàcil i Fred no val res.

En aquest punt, cadascun del membres del Jurat exposa les raons a favor dels originals que ha destacat; es comproven les coincidències de criteri entre diferents membres del Jurat i es contrasten enraonadament les qualitats de les obres: el manteniment de la qualitat literària al llarg de tota l’obra, la riquesa lingüística, l’originalitat del tema, la progressió de l’argument, l’interès que generen i si el text flueix oralment. Un cop fetes les deliberacions pertinents, el Jurat tria les obres finalistes següents: Colometa, El mapa i el desig i L’alemany és fàcil.

Alfred Quintana, guanyador del V premi Helena JubanyTot seguit, la reunió prossegueix amb l’anàlisi d’aquestes tres obres finalistes, fragments de les quals són llegits en veu alta per membres del Jurat i finalment, i després que tots els reunits han manifestat el seu parer, el Jurat acorda per unanimitat atorgar el V Premi Helena Jubany a l’obra titulada L’alemany és fàcil d’Alfred Quintana pel seu llenguatge planer, directe i genuí; perquè a partir d’una situació quotidiana ens ofereix un relat de ficció divertit en què s’entrecreuen les emocions dels personatges fins al punt de capgirar sobtadament el que podria ser el desenllaç esperat de la història; perquè la narració pot ser transmesa oralment sense que calgui cap adaptació posterior; i per l’humor i ironia que es respira al llarg de tot el text i que en certs moments arriben a constituir autèntics gags.

I a un quart d’onze del vespre es clou la reunió.

You may also like...