Veredicte del jurat del XII Premi Helena Jubany

Reunits a la Biblioteca Antoni Comas de Mataró a les set del vespre del dia 19 de novembre de 2019, els membres del Jurat –format per, Elvira Carrió, Esteve Guardiola, Núria Ribas, Llorenç Soldevila, Roser Trilla, Cristina Valls, Abel Julien i Joan Jubany, que actua com a secretari amb veu però sense vot, inicien el procediment per triar l’obra guanyadora de l’XII Premi Helena Jubany de narració curta o recull de contes per a ser explicats, al qual s’han presentat 38 treballs.

Per començar, cada membre del Jurat manifesta quins són els originals que considera que poden optar a ser premiats.

Els textos que els membres del Jurat mencionen com a aspirants al premi són els següents, relacionats per nombre de mencions i ordre de presentació al concurs:

  • Amb una menció: De cua d’ull, La filla del marxant, L’àngel exterminador i Peripècies d’un home anomenat Tonet.
  • Amb dues mencions: El malnom i altres contes, Contes de coses que volien ser i no eren, Les princeses i Instants.
  • Amb tres mencions: Trìptic de bruixes, La nimfa de les aigües, Orígens i Iceberg a la deriva.
  • Amb quatre mencions: Paper d’estrelles i Com ho sabíeu, vosaltres, que sou vius?

Tot seguit, els membres del Jurat, després de raonar el perquè de llurs mencions, decideixen centrar-se en la valoració de les obres que n’han obtingut tres o més. Exposen i comenten críticament les característiques i valors de cadascuna d’elles i en llegeixen alguna en veu alta i fragments d’altres, que comparen. Finalment, acorden per majoria atorgar el XII Premi Helena Jubany a l’obra titulada Paper d’estrelles per les raons següents:

  • Perquè el text és mou dins els paràmetres de l’oralitat des del començament fins al final.
  • Pel tractament irònic del llenguatge i el sentit de l’humor, que fan que el relat sigui entretingut i aboqui el lector a continuar.
  • Per la imaginació, màgia i encant que impregna la història, que avança entre la fantasia i la realitat.
  • Pel poder transformador de la literatura que traspua.
  • Perquè l’obra esdevé, també, amb un punt de nostàlgia, un homenatge a una autora i a una ciutat.
  • Pel contrast entre els dos personatges principals, paradoxalment antitètics, de manera que la guia passa a ser guiada.

Un cop oberta la plica que acompanya l’original, resulta que l’autoria de l’obra premiada correspon a Maria Adel de Lete, veïna de Collbató, a la comarca del Baix Llobregat.

I a tres quarts de deu del vespre es clou la reunió.

You may also like...