Veredicte del jurat del VIII Premi Helena Jubany

8premihelenajubany2015_-_17Reunits a l’Institut de Batxillerat Laia l’Arquera de Mataró a les 7 del vespre del dia 19 de novembre de 2015, els membres del Jurat –format per Elvira Carrió, Lluïsa Esteve, Esteve Guardiola, Montse Maestre. Núria Ribas, Roser Ros, Llorenç Soldevila, Roser Trilla i Joan Jubany, que actua com a secretari amb veu però sense vot– inicien el procediment per triar l’obra guanyadora del VIII Premi Helena Jubany de narració curta o recull de contes per a ser explicats, al qual s’han presentat 70 treballs.

Per començar, cada membre del Jurat manifesta quins són els originals que considera que poden optar a ser premiats.

Els textos que els membres del Jurat mencionen com a aspirants al premi són els següents, relacionats per nombre de mencions i ordre de presentació al concurs:

o amb una menció, Qwerty, La signatura del DemiürgUna mà blanca, Tot d’un plegat es va fer fosc i Diari màgic;
o amb dues mencions, Contes que explicava als pares quan no podia dormir, El mocador, El cotxe de línia, L’entomòleg, L’última voluntat i Diari d’un viatger del temps;
o i amb tres mencions, Audrey Ramírez, Els cigrons del golf i La nit que gairebé em converteixo en tiberi…

Després de parlar-ne convenientment, el Jurat decideix centrar el seu debat en els tres relats que han obtingut tres mencions cadascun.

Un cop exposades i comentades les característiques de cadascun d’ells, els membres del Jurat acorden per unanimitat atorgar el VIII Premi Helena Jubany a l’obra titulada La nit que gairebé em converteixo en tiberi… per les raons que s’exposen a continuació.

o Perquè és un text amè i divertit de llegir des de bon començament, amanit, a més, amb un punt d’humor i de sarcasme.

o Per la seva oralitat. En llegir-lo o escoltar-lo, hom té la sensació de formar part d’un públic al qual el narrador s’està dirigint.

o Perquè la narració s’adreça a una gran varietat de públic. Se’n poden fer moltes lectures, interpretables diversament segons les edats i situacions dels lectors.

o Perquè, tot i que el tema és força comú en la narrativa fantàstica, sap integrar la ficció en la vida de cada dia amb un domini del relat, el qual transcorre per diferents nivells de la vida quotidiana i s’expressa amb diferents registres, de manera que hi conviuen la quotidianitat i la fantasia

o Perquè al llarg de la narració l’autor sap crear situacions que fan que el protagonista se’n surti en els moments més compromesos.

o Perquè incita a la curiositat científica i a la imaginació i fantasia en els infants.

o Perquè en les referències literàries sap igualar els autors forans i els nostrats.

Un cop oberta la plica que acompanya els originals, resulta que l’autor de l’obra premiada és Dídac Micaló i Rebaque.

I a tres quarts i deu de nou del vespre es clou la reunió.

Signen els membres del Jurat:

Elvira Carrió, Lluïsa Esteve, Esteve Guardiola, Montse Maestre, Núria Ribas, Roser Ros, Llorenç Soldevila, Roser Trilla    i Joan Jubany i Itxart

You may also like...