Hem sol·licitat al jutge una anàlisi exhaustiva de totes les possibilitats combinatòries d’ADN i un atestat policial global d’aquest complex cas 

La família de l’Helena Jubany hem proposat noves diligències al jutge instructor. El nostre advocat, Benet Salellas, ha demanat que, abans de tornar a arxivar la causa, s’explorin totes les possibilitats que ofereixen les tècniques d’anàlisi d’ADN i que una unitat especialitzada de la policia faci un atestat recopilatori del cas, atès que ens trobem davant d’una investigació complexa, molt llarga en el temps i amb multitud d’intervinents i, per tant, d’investigats.

ADN a la roba de l’Helena

Tenim la mescla d’ADN nuclear que la policia científica va extreure del jersei de l’Helena. En aquesta mescla hi ha ADN de la pròpia Helena i de “com a mínim” una altra persona. Fins ara s’han fet les proves com si a la barreja només hi hagués ADN de l’Helena i d’un altre donant únic, de tal forma que no coincideix el resultat. Comparant la barreja només amb el perfil genètic d’un sol sospitós el resultat és negatiu perquè a la mescla hi ha indicadors genètics que coincideixen amb els del sospitós, n’hi ha que coincideixen amb l’Helena, però queden indicadors que no coincideixen amb cap dels dos.

El que demanem ara al jutge és que es facin les comparatives considerant que la mescla pugui contenir perfils de almenys tres donants, atès que el cos de l’Helena va ser probablement transportat per diverses persones. Per fer aquestes noves proves hem demanat que es realitzin totes les diferents combinacions possibles de tres donants comparant la barreja amb els perfils de l’Helena, la Montserrat C, en Xavi J, en Santi L i també l’Ana E. És a dir, amb les persones que han estat imputades en el cas.

La policia científica també havia trobat ADN nuclear “no concloent” a diverses peces de roba que duia l’Helena, concretament al cordó de la sabata dreta, a les sabates, a la samarreta, als pantalons, al jersei blanc i als mitjons. Aquestes fonts d’ADN no s’han investigat i demanem que s’explori la informació que puguin aportar en tremes de probabilitat estadística per saber si poden pertànyer a alguna de les persones investigades o a l’Helena.

ADN al cos de l’Helena

Pel que fa als vestigis d’ADN conservats per l’Instituto Nacional de Toxicología, demanem dues coses.

Demanem que l’INTOX aclareixi les seves contradiccions referents a l’ADN trobat a l’ungla de l’Helena. El juny de 2004 afirmaven que era d’una tercera persona femenina. L’octubre de 2004 el jutge instructor va ordenar comparar l’ADN trobat a l’ungla amb el de les investigades Montserrat C i Ana E. Però el novembre de 2004 l’INTOX va rectificar per dir que l’ADN era de la pròpia Helena, però sense aportar resultats d’indicadors genètics que aclarissin aquesta confusió.

Creuament d’ADN de la roba i d’ADN del cos

A banda, l’INTOX en els seus informes només ofereix conclusions, sense aportar mai els resultats, mentre que en els informes de la Policia Científica s’ofereixen els resultats i després les conclusions que es deriven d’aquests resultats. A efectes de poder tenir una imatge integral i exhaustiva de l’anàlisi genètica demanem que l’INTOX aporti les taules i resultats de les seves investigacions.

Informe policial global

Finalment, a banda de la recerca biològica, abans de procedir a concloure la investigació, resulta absolutament necessària l’elaboració per part d’una unitat especialitzada de la policia judicial d’un atestat recopilatori que incorpori: tècniques d’intel·ligència policial i tècniques d’anàlisi de la prova freda.

Un atestat que permeti incorporar-hi tota la informació policial, tota la informació del procediment judicial i tota la informació posterior (d’aquí la prova freda) que pugui ser obtinguda pel cos policial de fonts obertes de tot el que s’ha esdevingut durant aquests vint anys i que permeti ordenar i concloure en relació a la totalitat del material incriminatori existent en el present expedient.

Recordem que la Unitat Central d’Homicidis de Mossos d’Esquadra, ubicada a escassos quilòmetres d’on van produir-se els fets és una de les unitats de referència i es troba amb plena capacitat i disposició per tal de dur a terme aquesta funció en solitari o en companyia de l’actual unitat policial actuant, que no disposa d’una unitat equivalent a Catalunya i que per tant pot tenir certes dificultats afegides en l’assumpció de la investigació. 

Tenim dret a saber qui va assassinar l’Helena Jubany i considerem que cal posar tots els mitjans per arribar a la veritat.

Mataró, 22 de juny de 2023