L’Helena Jubany i Lorente la van matar la matinada del 2 de desembre de 2001.

Els fets que coneixem de la investigació i la instrucció judicial, que consten en el sumari i que han estat publicats, són els següents:

2022
 • El nou advocat de Xavi sol·licita ajornar la citació

  El nou advocat de Xavi, Marc Pérez Bou, sol·licita al jutge de Sabadell que suspengui la declaració argumentant que “El lletrat que subscriu aquest escrit ha estat designat per l’investigat en data 29 de març de 2022, motiu pel qual fa del tot impossible preparar degudament la ceclaració i la compareixença abans esmentada atès el volum de la causa. Per aquest motiu iper no causar indefensió al meu defensat, interessem la suspensió de la declaració i de la compareixença fixada pel proper 1 d’abril i assenyali una nova data”. El titular del Jutjat núm. 2 de Sabadell, Juan Díaz Villar, assenyala nova data perquè Xavi declari com a investigat el divendres 22 d’abril de 2022.

 • La Policia cita Xavi i ell canvia d’advocat

  Agents del CNP lliuren personament a Xavi la citació judicial per al dia 1 d’abril. Xavi renuncia a la seva anterior advocada, Cristina Cortès, i contracta un nou advocat, Marc Pérez Bou.

 • El jutge cita Xavi a declarar

  El titular del Jutjat de Primera Instància n. 2 de Sabadell, Juan Díaz Villar, cita a declarar Xavi J., en qualitat d’investigat, el proper divendres 1 d’abril, i tot seguit se celebrarà la compareixença prevista en l’art. 25 de la Llei de Jurat.

 • La Policia conclou que Xavi és autor de part dels anònims

  Pèrits del Laboratori de Grafoscopia de la Policia Científica del CNP emeten un informe on conclouen que tant l’escriptura dels documents dubitats (els anònims) com dels documents indubitats (cos d’escriptura del sospitós) “SÍ han estat realitzats per Xavi J.”.

 • Xavi diu que no troba escrits seus de l’any 2001

  L’advocada de Xavi J. respon al requeriment del jutge perquè aporti escrits seus de l’època de 2001, que malgrat el seu client “ha estat rebuscant l’esmentada documentació, de moment no troba cap document que compleixi els requisits sol·licitats en el requeriment”.

 • Prenen cos d’escriptura a Xavi

  El jutge pren cos d’escriptura a Xavi J. i encarrega al Cuerpo Nacional de Policía que analitzi i comprovi si el cos d’escriptura coincideix amb l’escriptura dels anònims rebuts per l’Helena.

 • El jutge requereix que Xavi aporti escrits seus de l’any 2001

  El titular del Jutjat de Sabadell, Juan Díaz Villar, requereix a Xavi J. que en el termini de 10 dies aporti documents manuscrits per ell mateix en l’època dels fets (any 2001).

2021
 • Demanem que Xavi aporti escrits seus de l’època

  Benet Salellas sol·licita al jutge instructor que “atès que es tracta de dictaminar sobre uns anònims realitzats l’any 2001 interessaríem que en el moment de prendre cos d’escriptura el sr Xavier J fos requerit per aportar documents manuscrits per ell en l’època dels fets que de forma indubitada acreditin la seva forma d’escriptura de l’època”.

 • El jutge declara prescrit el delicte

  El titular del jutjat de Sabadell, Juan Díaz Villar, declara presctit el delicte d’assassinat de l’Helena Jubany “respete de totes aquelles persones davant les quals no s’ha dirigit el procediment”. És a dir, el delicte ha prescrit per a totes aquelles persones que fins ara no hagin tingut la condició d’imputades o investigades.

 • El jutge imputa Xavi

  El titular del Jutjat de Sabadell, Juan Díaz Villar, atorga qualitat d’investigat de Xavi Jiménez pel correu eletrònic trobat al disc dur de l’Helena. Properament es prendrà cos d’escriptura a l’investigat per practicar comparativa cal·ligràfica amb els manuscrits anònims rebuts per l’Helena. La resolució arriba just un dia abans que prescrigui el delicte al cap de 20 anys.

 • Aportem una nova prova que implica Xavi Jiménez

  La família Jubany aporta al Jutjat de Sabadell un correu electrònic que vincularia Xavi Jiménez amb el disc dur de l’Helena. El correu, que utilitza un llenguatge molt similar als anònims rebuts per l’Helena. Adjuntem informe del pèrit informàtic Bruno Pérez Juncà i demanem al jutge que atribueixi a Xavi Jiménez la condició d’investigat.

 • El Jutge denega totes les actuacions proposades per la família Jubany

  El Jutge instructor, Juan Díaz Villar, denega totes les actuacions proposades per l’advocat dela família Jubany el 23/11/2021 i denega la implicació de Mossos d’Esquadra en la investigació policil. Tot plegat, coincideix amb el Dia Internacional Contra la Violènicia Envers les Dones.

 • El Fiscal no s’oposa a la unitat policial conjunta CNP+Mossos

  El Ministerio Fiscal manifesta que “no se opone, a la vista de la premura existente para la prescripción total de la causa, que hace precisa la aplicación de todos los recursos personales y objetivos posibles, a que se acuerde de conformidad con la acusación particular respecto a la atribución de la investigación a un equipo conjunto entre el Cuerpo Nacional de Policía y el de Mossos d´Esquadra, siempre dentro de los límites instructorios que se derivan tanto de lo resuelto por la Audiencia Provincial en el mencionado Auto de 11 de febrero como de la prescripción parcial de la causa que se acuerde en su momento.”

 • Demanem que s’investiguin tres sospitosos per evitar que prescrigui el delicte

  Atès que no ho ha fet ni la Policia ni la Fiscalia ni el Jutge instructor, la família de l’Helena sol·licitem la imputació de tres persones sospitoses d’estar implicades sen el crim i reclamem que hi hagi una investigació policial profunda que permeti arribar a judici. A més, sol·licitem que es deixi investigar al cos de Mossos d’Esquadra mitjançant una unitat conjiunta entre el Grupo 23 de Crimen Organizado del Cuerpo Naiconal de Policía i la Unnitat Central d’Homicidis de Mossos d’Esquadra.

  Benet Salellas i Joan Jubany ho expliquen en roda de premsa al Col·legi d’Advocacia de Girona.

 • “Rius Cant” declara que no recorda res

  •••••• ••• •••• és citat a declarar davant el Jutge instructor. Declara que no recorda res del que se li pregunta en relació al nick “Rius Cant” ni haver xatejat amb l’Helena Jubany.

 • El Jutge accepta citar “Rius Cant”

  El Jutge instructor resol que es facin tant les diligències proposades pel Fiscal el 8/10/2021 com la declaració de •••••• ••• •••• proposada per la família Jubany el 18/10/2021.

 • El Fiscal està d’acord amb citar a declarar “Rius Cant”

  El Fiscal està d’acord amb la sol·licitud de la família Jubany de citar a declarar •••••• ••• •••• en qualitat de testimoni.

 • El jutge considera incompatible citar “Rius Cant” amb altres diligències demanades pel Fiscal

  El Jutge instructor considera incompatibles les diligències sol·licitades pel fiscal el 8/10/2021 amb les sol·licitades per la família Jubany el 18/10/2021, és a dir, que citi la persona que utilitzava el nickname “Rius Cant”.

 • El jutge torna a denegar el canvi de Policia Nacional per Mossos

  El Jutge instructor, Juan Díaz Villar, denega la demanda presentada per la família Jubany el 27/9/2021 on demanava la designació de Mossos d’Esquadra com a Policia Judicial

 • Demanem que el Jutge citi “Rius Cant” a declarar

  La família Jubany sol·licita la Jutjat que citi a declarar en qualitat de testimoni •••••• ••• ••••, la persona que s’amagava rere en nickname “Rius Cant”.

 • La Policia localitza “Rius Cant” i ell es nega a declarar voluntàriament

  Atestat ampliatori de CNP on s’adjunta la declaració de l’amic de l’Helena de 30/9/2021 i la Policia exposa que després d’identificar la persona que usava el nick “Rius Kant” el van telefonar i “fue invitado a ser oído en declaración en estas dependències del complejo policial de La Verneda, rehusando el citado •••••• dicha invitación, alegando que sólo lo haria cuando fuese citado de forma oficial por la Autoridad competente, una vez estudiada la misma con su abogado”.

 • El Fiscal també demana que es localitzi “Rius Cant”

  El Fiscal sol·licita al Jutjat que esbrini la identitat de la persona que utilitzava el nick “Rius Kant” cercant dades de registre de la UOC i que s’ampliï l’informe pericial d’informàtica forense de la Policia Judicial de 21/6/2021

 • El jutge desestima el nostre recurs de 2 de setembre

  El Jutge instructor, Juan Díaz Villar, desestima el recurs de reforma presentat per la família Jubany el 2/9/2021

 • La Policia pren declaració al testimoni que ha ajudat a identificar “Rius Cant”

  La Policia Judicial cita a declarar un amic de l’Helena al complex policial de La Verneda per intentar esbrinar qui s’amagava darrere el nick “Rius Kant”. El testimoni recorda a la Policia que en Joan Jubany ja els n’hi havia facilitat el nom el 22/6/2021

 • El jutge envia la sol·licitud al Fiscal

  El Jutge Juan Díaz Villar remet al Fiscal la sol·licitud de la família Jubany de 24/9/2021 i indica que transcorreguts els terminis per a la contestació de l’anterior recurs de reforma que li vam presentar, deixa les actuacions sobre la seva taula per a ser resoltes

 • Demanem al Jutge que es faci un atestat policial recopilatori i advertim de la imminent prescripció del delicte

  Benet Salellas presenta escrit al Jutjat de Sabadell lamentant que ni per part de la Policia Judicial del CNP ni per part del Jutjat o la Fiscalia no s’ha practicat ni una sola diligència d’ofici per tal d’aclarir l’assassinat de l’Helena Jubany. Tornem a demanar que es designi urgentment com a Policia Judicial la Unitat Central d’Homicidis del cos de Mossos d’Esquadra. Demanem que es faci un atestat policial recopilatori que hauria de ser presentat al Jutjat abans del proper 2 de desembre per evitar la impunitat que es pot produir amb la prescripció del delicte al cap de 20 anys

 • El jutge demana a la Policia que localitzi “Rius Cant”

  El Jutge instructor demana, mitjançant correu electrònic, que la Policia Judicial del CNP realitzi les gestions oportunes per esbrinar la identitat del nick “Rius Kant”.

 • La policia segueix buscant “Rius Cant” i no el troba

  Atestat de CNP on exposa que ha pres declaració a dos testimonis, que xatejaven amb l’Helena i “se significa que hasta el momento no ha podido ser identificado con su nombre verdadero el usiario/s de los nick “rius cant” (…), toda vez que ninguno de los dos declarantes ha manifestado reconocer su verdadera identidad”.

 • Tornem a demanar que es creuin les dades del disc dur amb les informacions del crim

  La família Jubany presenta recurs de reforma a la negativa del Jutge a creuar les dades del disc dur amb el conjunt de l’expedient i torna a demanar que es creuin les dades

 • La policia pren declaració a una testimoni

  una amiga de xats de l’Helena és citada a declarar a la comissaria del CNP d’Oviedo (Astúries).

 • La policia pren declaració a un testimoni

  Un amic de xats a qui l’Helena va explicar que havia rebut el primer anònim i s’havia pres l’orxata, és citat a declarar a la comissaria del CNP de La Verneda.

 • El jutge denega creuar les dades del disc dur amb el crim

  El Jutge instructor denega la sol·licitud de 27/7/2021 de la família Jubany de creuar les dades del disc dur amb el conjunt de l’expedient.

 • Demanem que es busquin informacions del disc dur relacionades amb el crim

  La família Jubany repon els requeriments que li havia fet el jutge el 22/7/2021, que ens havien arribat el 26/7/2021. Alhora, demana al Jutge que oficiï la Policia a creuar les informacions obtingudes del disc dur de l’Helena amb els noms i números de telèfon que obren en el conjunt de l’expedient per tal de comprovar si poden existir noves connexions fins ara no conegudes

 • El jutge requereix a la policia que prengui delcaracions per localitzar “Rius Cant”

  El Jutge instructor requereix a la Policia Judicial que prengui declaració a dues amistats de l’Helena que xatejaven amb ella. Requereix a la família Jubany que faciliti el llistat de persones que hagin tingut en el seu poder el disc dur de l’Helena. I requereix “a la acusación particular para que ponga en conocimiento de este Juzgado -de existir- cualquier información addicional nueva, relevante, útil y pertinente relacionada con la causa y que no haya sido comunicada previamente”.

 • El TC demana documentació

  El Tribunal Constitucional espanyol demana al Jutjat d’Instrucció núm. 2 de Sabadell que li remeti les interlocutòries de 30/7/2020 i 23/10/2021 traduïdes al castellà.

 • Primera anàlisi policial del disc dur

  La Policia Judicial lliura als Jutjats informe d’anàlisi del disc dur de l’Helena Jubany

 • Expliquem a la policia com localitzar “Rius Cant”

  Joan Jubany, germà de l’Helena, va a la comissaria de La Verneda a explicar als agents del Grupo 23 de Crimen Organizado de la Brigada Provincial de la Policia Judicial de Barcelona que poden localitzar la persona que s’amagava darrere el nickname “Rius Cant” a Google. En fer la cerca “•••••• ••••••••• ••••••••••• •• ••••••••” un dels resultats obtinguts és •••••• ••• ••••. En Joan ha trobat aquesta informació després d’una conversa amb un amic de l’Helena que xatejava amb ella i amb “Rius Cant”.
  La resposta de la policia és que ells no actuaran si no els hi ho ordena el jutge.

 • Presentem recurs davant el Tribunal Constitucional

  L’advocat Benet Salellas, en representació de la família de l’Helena Jubany, presenta recurs d’empara davant el Tribunal Constitucional espanyol contra la resolució de l’Audiència Provincial de Barcelona que ordenava l’arxiu de la causa.

 • Contactem amb la policia per aportar noves pistes

  En Joan Jubany telefona a l’inspector de Policia que coordinarà la investigació per demanar-li cita amb la finalitat d’aportar informació de com localitzar l’usuari “Rius Cant” que assetjava l’Helena per xats. L’inspector diu que serà uns dies fora i li dóna cita per al 22 de juny

 • El jutge autoritza la policia a analitzar el disc dur

  El Jutge instructor autoritza a la Policia Judicial l’apertura, extracció, bolcat/clonat del seu contingut en seu policial i posterior anàlisi del disc dur de l’Helena

 • Un amic que xatejava amb l’Helena dóna pistes per localitzar “Rius Cant”

  En assabentar-se per la premsa de la reobertura, un amic de l’Helena que hi xatejava contacta amb la família per donar-nos informacions referents a l’usuari “Rius Cant” que assetjava l’Helena pels xats.

 • Lliurem el disc dur al Jutjat

  La família Jubany lliura el disc dur al Jutjat de Primera Instància i Instrucció 2 de Sabadell per tal que pugui ser analitzat per la policia judicial

 • El jutge ordena la segona reobertura, limitada al disc dur de l’Helena

  El Jutge instructor ordena la reobertura de la causa, única i exclusivament per analitzar el disc dur de l’Helena perquè “abre una vía de investigación novedosa y aparentemente distinta de la seguida anteriormente”.

 • Presentem segona sol·licitud de reobertura

  L’advocat Benet Salellas, en representació de la família de l’Helena Jubany presenta una segona sol·licitud de reapertura de la causa. Aquest cop aportem 11 nous testimonis i/o elements de prova.

 • El Jutjat de Sabadell arxiva la causa per segona vegada

  El titular del jutjat núm. 2 de Sabadell, Juan Díaz Villar, acata la interlocutòria de l’Audiència Provincial de Barcelona de data 11 de febrer de 2021 i disposa “dejar sin efeceto el Auto de raapertura de 11 de julio de 2020 y reponer las actuacions al estado de seobreseimiento provisional y archivo en que se encontraban con anterioridad la mismo”.

 • L’Audiència de Barcelona revoca la reobertura

  El 2 de març de 2021 arriba la notificació que la Secció Tercera de l’Audiència Provincial de Barcelona, formada pels jutges Eduardo Navarro Blasco, Myriam Linage Gómez i Carmen Gil Roman, acorda “estimar el recurso de apelación interpuesto por (…) Santiago Laiglesia Pla contra la resolución de fecha 30 de julio de 2020 dictado por el Juzgado de Instrucción nº 2 de los de Sabadell en el procedimento ya reseñado, y en consecuencia REVOCAMOS dicha resolución así como la posterior de fecha 23 de octubre de 2020 por la que se desestimo el previo recurso de reforma”.

  És a dir, ordena suspendre la investigació feta a S. Laiglesia per l’assasinat de l’Helena Jubany i tornar a arxivar la causa judicial.

 • Declaren nous testimonis davant el jutge

  Declaren davant el Jutge els testimonis 2, 5 i 8. No hi poden assistir per causa de la Covid-19 les testimonis 6 i 7.
  Apareix un atestat policial desconegut fins ara, va ser presentat pel CNP el 29/3/2012 al Jutjat núm. 2 de Sabadell i sol·licitava la intervenció telefònica de dos telèfons mòbils, petició que va ser denegada pel Jutjat en data 18/1/2013.

 • El jutge denega que Mossos faci de Policia Judicial

  El jutge instructor denega la sol·licitud de 18/01/2021 on la família Jubany demanava que es designés Mossos d’Esquadra com a policia judicial

 • Nova citació de testimonis

  El jutjat assenyala el 26 de febrer per escoltar els nous testimonis.

 • L’advocat de Laiglesia també vol que investiguin Mossos

  La defensa de S. Laiglesia s’adhereix parcialment a la demanda de la família Jubany de 18/1/21 que es designi Mossos d’Esquadra com a policia judicial.

 • El fiscal s’oposa que Mossos faci de policia judicial

  El Ministeri Fiscal presenta escrit oposant-se a la demanda de la família Jubany de 18/1/21 que es designi Mossos d’Esquadra com a policia judicial.

 • El Jutge ordena a la Policia Judicial una “revisió de la investigació” amb tots els elements aportats

  El jutge esmena l’error i cita a declarar el Testimoni 2 enlloc del seu fill el 26/2/2021, data en que també cita a declarar 3 testimonis més sorgits arran les declaracions testimonials del 15 de gener. El jutge instructor, Juan Díaz Villar, disposa “remitir todo lo actuado, incluida la documentación aportada por todas las partes y las declaraciones testificales, a la policía judicial, para la revisión de la investigación y el desarrollo de las labores encomendadas legalmente al cuerpo actuante”.

 • Demanem que Mossos sigui la Policia Judicial

  L’advocat de la família Jubany presenta escrit als Jutjats demanant que es designi Mossos d’Esquadra, concretament la Unitat Central d’Homicidis, com a poilcia judicial del cas

 • Comença la declaració de nous testimonis, que situen el sospitós a l’escenari del crim

  Declaracions de testimonis davant el jutge instructor, J.D.V. Declaren:
  Testimoni 1, veí de Calvet Estrella que confirma que S. Laiglesia convivia a l’immoble
  Testimoni 3, organitzador de la concentració a Torrebonica que confirma que ni S. Laiglesia ni M. Careta van participar a la concentració
  Testimoni 2, veí de Calvet Estrella, per error ha estat citat el fill que es diu igual que el pare
  Testimoni 4, germana de Montserrat Careta

2020
 • El jutjat assenyala nova data per citar els testimonis

  La jutgessa instructora M.E.G.F. assenyala el 15 de gener de 2021 per prendre declaracions als testimonis.

 • La família denuncia que des de la reobertura ni els tribunals ni la policia han avançat per resoldre el crim

  La família de l’Helena Jubany ha denunciat públicament en roda de premsa que, quatre mesos després de la reobertura de la causa judicial, ni el jutjat d’instrucció ni la Policia Nacional no han iniciat cap investigació a fons per resoldre l’assassinat.

 • La família Jubany demana que se citin els nous testimonis

  Benet Salellas, després de la suspensió de les declaracions de testimonis, demana al jutjat que “procedeixi amb la màxima celeritat al nou assenyalament de data i hora per a la pràctica de les testificals acordades”.

 • El jutjat suspèn les declaracions de nous testimonis

  Se suspenen, per motius tècnics, les declaracions de testimonis previstes el 4 de novembre.

 • El Jutjat de Sabadell desestima el recurs de Laiglesia

  El jutjat d’instrucció 2 de Sabadell desestima el recurs de reforma presentat el 20/8/2020 per la defensa de S. Laiglesia i admet el recurs d’apel·lació.

 • La jutgessa cita els nous testimonis el 4 de novembre

  La jutgessa instructora M.E.G.F. assenyala el 4 de novembre de 2020 per prendre declaracions dels testimonis.

 • La Policia diu que es limitarà a fer les diligències concretes que li ordeni el jutge, però no una investigació global

  Joan Jubany i Benet Salellas es personen al complex policial de La Verneda amb la intenció d’aportar informacions, testimonis i elements de prova per ajudar la Policia Judicial a investigar el crim, però la resposta és que el CNP es limitarà a fer les diligències concretes que en cada moment li ordeni el jutge, però no té previst fer una investigació global i en profunditat de tot el cas.

 • L’advocat de Santi recorre la reobertura

  Jaime Lapaz, advocat de Santiago Laiglesia, presenta recurs de reforma subsidiari d’apel·lació contra la interlocutòria de 30/7/2020 de reobertura de la causa.

 • El jutge reobre la causa

  El jutge instructor J.L.C.I. ordena la reobertura d’actuacions respecte a l’investigat Santiago Laiglesia. Disposa que es prengui declaració als testimonis aportats per la família Jubany i a Imma Careta, i que “un cop practicades les diligències anteriors es resoldrà sobre la declaració de l’investigat [Santiago Laiglesia]”.
  En relació als nous elements de prova aportats per la família Jubany, el Jutge accepta 5 dels 7 elements aportats i en denega 2. També desestima declarar el secret de sumari.

 • Roda de premsa davant els Jutjats de Sabadell

  Roda de premsa de la família de l’Helena Jubany davant els Jutjats de Sabadell per explicar que hem aportat nous indicis, proves pericials i testimonis per sol·licitar formalment al Jutjat número 2 de Sabadell la reobertura de la causa d’assassinat amb la convicció que, aquest cop sí, es farà justícia.

 • Salellas sol·licita la reobertura de la causa

  L’advocat Benet Salellas sol·licita al Jutjat núm. 2 de Sabadell la reapertura del cas, sobresseït provisionalment el 7/10/2005. Que procedeix processalment la reobertura del procediment com a diligències prèvies. Que es requereixi Santiago Laiglesia per tal que designi formalment un nou advocat, atès que el seu anterior advocat de va morir l’any 2017. Que es designi formalment els Mossos d’Esquadra, concretament la Unitat Central d’Homicidis, com a policia judicial per tal de prosseguir la investigació. Que es decreti secret de sumari per tal que la policia pugui investigar els nous elements de prova.
  Els nous elements de prova que aporta la família Jubany són: 4 testimonis i 3 elements de prova que la Policia Judicial hauria d’investigar.

 • Benet Salellas, designat advocat dela família Jubany

  La família de l’Helena Jubany designa l’advocat Benet Salellas com a representant de l’acusació particular.

2013
2012
2005
 • El cas queda sobresseït

  Un nou jutge instructor, Ramon Figueres, decreta el sobresseimient provisional de la causa.

  El jutge indica que “Ello, no obstante, no significa, como queda dicho, que de lo actuado deba concluirse la total desafección de los acusados, y, ni tan siquiera, que deba llegarse a una convicción cercana, porque lo cierto es que existen indicios tan evidentes que tan solo el rigor y el escrupuloso sometimiento a los principios constitucionales anteriormente invocados desaconsejan por el momento, desembocar en el acto de Plenario.

  Así pues, en este momento, procede poner fin al proceso tan solo de forma interina, dejando las puertas abiertas a cualquier investigación que en su caso resulte aconsejable a tenor de nuevas circunstancias que puedan surgir en el devenir de los acontecimientos y que puedan resultar relevantes y significativas“.

 • La jutge denega la nul·litat d’actuacions

  La nova jutge instructora, Elena Campos, disposa que “no ha lugar la declaración de nulidad que se pretende (per part de la família Jubany) por cuanto ya ser resolvió sobre las diligencias interesadas en resolución confirmada por la Audiencia”.

 • La família Jubany demana nul·litat d’actuacions

  L’acusació particular de la família Jubany demana la nul·litat d’actuacions perquè el jutge insturctor ha negat totes les proposades per l’advocat de la família de l’Helena Jubany.

2004
 • L’ADN de les ungles era de la mateixa Helena

  El metge forense fa constar que les mostres d’ADN trobades a les ungles de l’Helena Jubany corresponen genèticament amb ella mteixa, i no pas d’una tercera persona tal com semblava reflectir l’informe de toxicologia que consta en el sumari.

 • Al cos de l’helena no hi troben semen

  Un informe del Servei de Biologia de l’Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses determina que, després d’analitzar mostres del cos de l’Helena Jubany, “no se ha detectado la presencia de semen”.
  L’analítica permet obtenir “ADN de origen femenino en el material adherido a la uña del índice de la mano derecha” de l’Helena, que el jutge ordena comparar amb mostres d’ADN de Montserrat C i Ana E.

2003
 • La família Careta demana nul·litat d’actuacions

  La família Careta, personada a la causa, sol·licita nul·litat d’actuacions perquè el jutge instructos ha denegat totes les proves demanades per totes les acusacions, perquè provoca una greu indefensió i perquè “entendemos que la instrucción no se ha completado de manera exhaustiva”.

 • La família Jubany demana nul·litat d’actuacions

  Pep Manté, advocat de la família Jubany, demana nul·litat d’actuacions perquè “és unànime la posició de totes les acusacions: considerem que la instrucció no s’ha completat” i que “s’ha vulnerat el nostre dret, creant greu indefensió”.
  Tot i aquesta petició, “a fi i efecte que no es tingui per transcorregut el tràmit (…) i que se’ns ordena en la interlocutòria de 20/10/2003, demanem com a Acusació Particular: l’obertura del Judici Oral…”.

 • El jutge denega les proves sol·licitades per la família Jubany

  El jutge instructor disposa que “NO HA LUGAR a las diligencias solicitadas por la acusación particular” de la família Jubany el 21/7/2003 i li dóna un termini de deu dies per tal que formuli escrit d’acusació per anar a Judici Oral.

 • El fiscal demana el sobresseïment

  El Fiscal demana el sobresseiment de la causa. Argumentant que:
  1) De la instrucció practicada fins ara hi ha indicis suficients per acreditar que Helena Jubany Lorente va ser assassinada per -almenys- dues persones, tal com es desprèn clarament dels informes dels metges forenses.
  2) Igual ment, de l’esmentada instrucció es desprenien indicis suficients acreditatius de la participació en els fets de Montserrat C. Aquesta imputada es va suïcidar quan estava en presó preventiva per aquests fets, havent quedat per tant extingida la seva pressumpta responsabilitat criminal per aquests fets.
  3) Respecte als altres dos imputats (…), no existeixen indicis suficients per a imputar-los la mort d’Helena Jubany.

 • La família Jubany insisteix a demanar noves proves

  L’acusació particular de la família Jubany torna a demanar que es facin proves caligràfiques a Xavier J i Jaume S., entre d’altres noves proves.

 • El jutge dóna per conclosa la investigació

  El jutge instructor Manuel Horacio emet resolució per la qual “No estimándose necesaria la práctica de más diligencias de investigación (…) prescribe el traslado de las diligencias al Ministerio Fiscal y a las partes personadas para que, formulando escrito de acusación o de sobreseimiento, soliciten, en su caso, la apertura de Juicio Oral cuando considerasen que existen indicios racionales de criminalidad contra los imputados, en el plazo de diez días”.

 • Informe pericial grafocrític inculpa Ana i exculpa Muntsa

  Un Dictàmen Pericial Grafocrític d’en Julian Raul Alonso Garcia determina que:
  – La grafia de part del segon anònim “corresponde con los mismos impulsos gráficos que la (…) aportada como grafía indubitada de Ana E”.
  – La grafia del primer anònim i de part del segon anònim dóna peu a “entender que no corresponden con los mismos impulsos gráficos (…) aportados como grafía indubitada de Montserrat C”.
  És a dir, que considera que l’Ana és autora d’una part dels escrits dels anònims i que la Muntsa no ho és de cap.
  Aquest nou estudi el va encarregar el jutge instructor per comparar les mostres d’escriptura preses a Montserrat C i a Ana E amb els anònims rebuts per l’Helena.

 • El jutge torna a denegar la proves cal·ligràfiques a altres sospitosos

  El jutge instructor desestima el recurs de reforma interposat pel Ministeri Fiscal, que demanava noves actuacions, i també disposa que “No ha lugar a la formación de cuerpo de escritura de Santiago L” per fer-ne un peritatge cal·ligràfic.

 • Un peritatge de la UAB exculpa Ana i atribueix els anònims a Muntsa

  Un nou dictàmen pericial cal·ligràfic el·laborat per F. Viñals, de l’Institut de Ciències del Grafisme de la UAB, conclou que “debe descartarse a [Ana E] como posible autora de todos o parte de los anonimos” i que en canvi “todos los anónimos han sido realizados por Montserrat C”.
  Aquest peritatge, encarregat pel jutge instructor, compara els cossos d’escriptura de Montserrat C i Ana E amb els textos dels anònims rebuts per l’Helena.

 • Fiscal i família tornen a demanar noves proves cal·ligràfiques a 3 sospitosos

  En recurs de reforma, la fiscal E. Lamelas sol·licita al jutge instructor que es prengui declaració a les persones assistents a l’escursió a Artés i que es facin proves cal·ligràfiques a Jaume S, Santi L i Xavier J. L’Acusació Popular de la família Jubany s’adhereix a aquesta sol·licitud del Ministeri Fiscal.

2002
 • El jutge denega les proves cal·ligràfiques demanades pel Fiscal

  Respecte a la sol·licitud d’investigacions i de noves proves cal·ligràfiques sol·licitades el 22 de novembre, jutge instructor disposa que “No ha lugar a la práctica de las diligencias de investigación interesadas por el Ministerio Fiscal y la Acusación Particular”.

 • El Fiscal demana proves cal·ligràfiques a altres sospitosos

  Davant el jutge instructor comareixen en audiència el Ministeri Fiscal, l’advocat de l’acusació particular Pep Manté, i els imputats Ana E i Santi L, assistits pels seus advocats.

  El Miniseri Fiscal demana que s’investigui a fons qui va assistir a l’excursió a Artés el dia 1/12/01 i que es facin proves cal·ligràfiques a Jaume S, Santi L i Xavier J.

 • El jutge denega proves cal·ligràfiques a altres persones

  El jutge instructor considera que “ninguna de las diligencias solicitadas por el acusador es procedente” respecte a les actuacions i noves proves sol·licitades per l’advocat de la família Jubany el 8 d’octubre.

 • La família Jubany demana proves cal·ligràfiques a altres persones

  Pep Manté, advocat de la família Jubany, demana al jutge instructor que ordeni les actuacions següents:

  · S’investigui la localització de la farmàcia on la Montserrat C va adquirir el Noctamid.
  · S’ebrini i es contrasti la composició exacta de tothom que va participar a l’excursió de la UES a Artés el dia 1 de desembre.
  · Continuïn les investigacions respecte a les ocupacions, els dies 30 de novembre, 1 i 2 de desembre, i 17 de setembre i 9 d’octubre de 2001, de totes les persones que han estat interrogades.
  · Que es prengui cos d’escriptura a Xavier J i Jaume S i es facin proves pericials cal·ligràfiques sobre aquestes proves i els anònims rebuts per l’Helena.

 • El jutge aixeca el secret de sumari

  El jutge instructor Manuel Horacio aixeca el secret de sumari.

 • Ana declara davant el jutge

  El jutge instructor pren declaració a Ana E.

 • Santi declara davant el jutge

  El jutge instructor pren declaració a Santi L. Entre d’altres, li demana explicacions a les rectificacions que va fer a la seva declaració policial inical del dia 12/12/01 referent a què havia fet la tarda de divendres 30 de novembre, moment en què va desaparèixer l’Helena Jubany.

 • El jutge ajorna la declaració d’en Santi fins a setembre

  Santi L, assistit per l’advocat Joaquim Escuder, compareix davant el jutge insturctor i manifesta que “no es troba en condicions de prestar declaració degut al transtorn de caractarístiques depressives que pateix associat al dol per la mort de la seva parella. Considera que seria precipitat en aquest moment rebre-li declaració” i sol·licita al jutge instructor que posterqui la declaració per a principis de setembre. El jutge Maunel Horacio “a la vista de lo expuesto y por evidentes razones de tutela de derechos y humanidad acuerda posponer la declaración (de Santi L) para el día 5 de septiembre…”.

 • El jutge cita Santi a declarar però és de viatge a les Canàries

  El jutge instructor cita Santi L a declarar el proper dia 22 de juliol en qualitat d’imputat, però en Santi L està passant uns dies de vacances a les illes Canàries i el jutge prorroga la citació pel dia 26 de juliol.

 • El forense conclou que l’Helena la devia moure més d’una persona

  Un informe mèdico-forense encarregat pel jutge instructor arriba a la conclusió que “La movilización del cuerpo de Helena Jubany debió ser realizada o bién por una persona de gran fuerza física o con conocimientos sanitarios sobre el traslado de cuerpos o, más probablemente por varia personas. La posibilitada de que todas estas acciones las realizase en solitario una sola persona de corpulencia similar a la de Helena Jubany debemos considerarla sumamente remota”.

 • El 2n dictamen cal·ligrafic torna a atribuir els anònims a Muntsa i Ana

  Segon Dictàmen Pericial Cal·ligràfic emès pels pèrits Jordi Prat i Ma Pilar Guerra, per encàrrec de jutge instructor. Han comparat la lletra dels anònims amb cossos d’escriptura presos a Montserrat C i a Ana E. Arriben a la conclusió que “los grafismos dubitados a examinar han sido realizados por Montserrat C, en cuanto al DDA y DDB caligrafia 2 (una part dels anònims), y Ana E en cuanto a DDB caligrafia 1 (una altra part dels anòims), personas de las que tenmos grafismos indubitados”.

 • El jutge fa “careig” perquè concordin les contradiccions entre Jaume i Xavi

  Xavier J és citat a declarar davant el jutge instructor.

  Els jutge instructor fa un acarament o “diligencia de careo” consistent a reunir Jaume S i Xaver J, posar-los de manifest les contradiccions que existeixen entre les seves declaracions i demanar-los que es posin d’acord amb una única versió que concordi.

 • Jaume S declara que “les coses van succeir tal i com diu Xavi J”

  Jaume S és citat a declarar davant el jutge instructor. En relació a què va fer el dia 30/11/2001 el jutge instructor li demana que aclareixi les contradiccions de la seva declaració i la d’en Xaiver J, i en Jaume S manifesta que “vol rectificar la seva declaració policial i judicial en el sentit que les coses van succeir tal i com diu en Xavier J”.

 • Muntsa se suicida a la presó

  Montserrat C se suicida a la presó de Wad-Ras de Barcelona.
  En una de les notes que deixa abans de suicidar-se escriu: “sóc innocent perquè no causat la mort de l’Elena i per ser homicida cal ser executor d’una mort. Me’n vaig amb la consciència tranquil·la (…)”.

 • El 2n informe percial de la Policia no pot atribuir els anònims a Muntsa i Ana

  El segon informe pericial cal·ligràfic ampliatori encarregat pel jutge instructor a la Policia Científica arriba a la conclusió que “desde el punto de vista técnico no es posible determinar la autoría de la escritura” dels anònims després de comparar-los amb els cossos d’escriptura presos a la Montserrat C i a l’Ana E.

 • Xavi té coartada el matí que va desaparèixer l’Helena

  Segons certifica el seu superior, en Xavi J el dia 30/11/2001 (el dia que va desaparèixer l’Helena) va ser de 9 a 15h en una reunió de feina amb una altra persona a Cerdanyola. També certifica que en Xavi J es va incorporar a la feina el 17/9/2001 (el dia que l’Helena va rebre el primer anònim) “para prestar sus servicios (…) a partir de ese momento tenemos constancia de sus actividades laborales pero no podemos precisar los horarios exactos en los que se incorpora y deja el lugar de trabajo”. Per exemple , el 9/10/2001 (el dia que l’Helena va rebre el segon anònim) “no tenemos constancia sobre sus actividades en el lugar de trabajo”.

 • El jutge demana ampliació de peritatge cal·ligràfic

  El jutge instructor demana ampliació de l’informe Pericial Cal·ligràfic ja emès per la Policia Científica el dia 11/3/2002 on demana que es tornin a comparar els cossos d’escriptura presos a Montserrat C i a Ana E amb el text dels anònims rebuts per l’Helena.

 • Nou escorcoll del pis i cos d’escriptura a la Muntsa

  Inspecció ocular del pis de Montserrat C, ordenada pel jutge instructor Manuel H, per comprovar si des l’habitació de matrimoni es veu el llum de l’escala, reflectida a l’habitació del davant. El jutge també pren cos d’escriptura a la Montserrat C per comparar la seva lletra amb la dels anònims rebuts per l’Helena.

 • Nova detenció i cos d’escriptura a l’Ana

  El jutge instructor ordena la detenció d’Ana E, li pren delcaració i li pren cos d’escriptura per comparar la seva lletra amb la dels anònims.

 • El jutge envia l’Ana a presó

  El jutge instructor decreta presó provisional a l’Ana E., on compartirà cel·la amb Montserrat C.

  El jutge Manuel Horacio manté el secret de sumari i només n’alça parcialment el secret referent als documents obrants als folis 217 i 218.

 • Informe cal·ligràfic de la policia exculpa la Muntsa

  Un informe pericial sobre escriptura fet pel Grup de Documentoscopia de la Brigada Provincial de Policia Científica arriba a la conclusió que: l’Ana E és l’autora deles cinc primeres línies i la darrera paraula del segon anònim rebut per l’Helena. Que no és possible determinar l’autoria de l’escriptura de la resta de línies dels anònims (atribuïda a Montserrat C en el dictàmen pericial de 28/1/2002). Aquest estudi va ser encarregat pel jutge instructor per comparar els anònims amb mostres d’escriptura preses a Montserrat C i Ana E.

 • La policia cita Xavi a declarar

  Xavier J declara davant la policia, que li pregunta sobre on era els dies que algú va deixar els anònims a casa de l’Helena.

 • El jutge cita Santi a declarar

  Santi L declara davant el jutge instructor.

  L’advocat Joaquim Escuder assumeix la defensa jurídica de la detinguda Montserrat C.

 • Muntsa a la presó

  Montserrat C declara davant el jutge instructor, que n’ordena l’ingrés a presó preventiva acusada d’un delicte d’homicidi.

 • Detenció de dues sospitoses

  Per ordre del jutge, la policia deté la Montserrat C a les 13:40h quan caminava pel carrer Calvet d’Estrella, prop de casa seva. A les 21h el jutge i la policia escorcollen el pis de la Montserrat C: “en la habitación de matrimonio al fonso del primer cajón de la mesita de noche se encuentra una caja de comprimidos Noctamid 1 mg. entera. En el segundo cajón se encuentra otra caja de igual medicamento vacía con el mismo numero de lote, ambas de 30 comprimidos (…) una de ellas ha sido retirada de la farmacia con prescripción facultativa y la otra se ignora” i “en la habitación destinada a despacho (…) en la papelera se recoge una caja de cerillas rota y vacía” i “En la cocina se recoge una caja de cerillas con dos fósforos”.

  A les 16:46h Santi L va a la comissaria de la policia espanyola de Sabadell per presentar denúncia per la “desaparició” de la seva companya Montserrat C.

  Per ordre del jutge, la policia deté l’Ana E a les 17:40h a casa seva. Després de prendre-li declaració i prendre-lii cos d’escriptura per comparar la seva lletra amb la dels anònims, el jutge deixa en llibertat provisional l’Ana E.

  Al matí el jutge instructor també havia pres declaració a Xavier J.

 • Dictàmen pericial cal·ligràfic

  Els pèrits cal·ligrafs Jordi Prat i Pilar Guerra, a qui el jutge instructor havia encarregat dictàment cal·ligràfic en base a les fitxes d’inscripció a la UES, determinen que les autores dels anònims enviats a l’Helena són la Montserrat C i l’Ana E, tot i que “se supedita dicha afirmación al posterior estudio ampliatorio a realizar en base a unos cuerpos de escritura”.

 • La policia dóna pistes al jutge

  Els investigadors de la policia escriuen diligències ampliatòries al jutge on li expliquen, entre d’altres coses que:

  > En tots els àmbits de relació de l’Helena (feina, esbarjo, amistats, etc…) va sorprendre molt el fet que s’hagués pogut suicidar, atès que era una persona que tenia una vivència actual dels diferents aspectes fonamentals de la seva vida molt positiva “apreciándose por esta Instrucción que cuando se insinuaba a los entrevistados la posibilidad de que se hubiera suicidado, la rechazaban enérgicamente; salvo en el caso de Montserrat C y Xavier J que dijeron que esa posibilidad era factible por la frialdad y hermetismo de Helena”.
  > Que les declaracions de Montserrat C i Santi L són bastant coincidents excepte en allò que van fer divendres 30 de novembre a la tarda, on es contradiuen entre ells. Que tant l’una com l’altre van voler rectificar a posteriori les seves declaracions.
  > Que les declaracions de Xavi J i Jaume S també van ser contradictòries i l’endemà de la seva declaració en Jaume S va voler modificar la seva declaració.
  > Que les úniques persones que van prestar declaració i després la van voler modificar són la Montserrat C, en Santi L i en Jaume S, essent totes les modificacions referides sempre i concretament a allò que van fer el divendres 30 de novembre a la tarda, el moment en què l’Helena va desaparèixer.

 • La família es persona a la causa

  La família de l’Helena Jubany, representada per d’advocat Pep Manté, es persona en la causa oberta al Jutjat 3 de Sabadell.

 • El jutge demana peritatges cal·ligràfics

  El jutge instructor Manuel H demana a les companyies telefòniques el llistat de trucades telefòniques de Montserrat C i d’Ana E.

  A sol·licitud del Jutjat 3 de Sabadell dos pèrits cal·ligrafs atribueixen inicialment les escriptures dels anònims a Ana E. i a Montserrat C., i el jutge els hi encarrega que facin un peritatge.

 • Secret de Sumari

  El jutge instructor Manuel H, titular del Jutjat d’Instrucció 3 de Sabadell, decreta el secret de sumari, incloses les diligències efectuades abans de decretar-ne el secret.

2001
 • Avançament d’autòpsia: és homicidi

  En informe d’Avançament de resultats d’autòpisa el metge forense adverteix que en sang de l’Helena apareix una combinació de bnzodiazepines, que correspon a tres preparats comercials diferents: Lormetazepam, Alprazolam i Midazolam. Que té dosis de benzodiazepines d’entre 13 i 35 vegades la dosi terapèutica. L’eixistència d’aquestes dosis implica que l’Helena estava en estat de somni o coma, per la qual cosa és impossible que es desplacés per propi peu fins al terrat des d’on la van llançar. L’avanç d’autòpisa dertermina que “…catalogaria esta muerte como de causa homicida. Dado que necesariamente la precipitación del cuerpo la hubo de realizar una o más terceras personas”.

 • La Muntsa no va anar a treballar el dia 30

  El director de l’escola on treballa Montserrat C. certifica a la policia que la mestra no va anar a treballar el dia 30 de novembre de 15 a 17h.

 • Els originals dels anònims

  En Joan Jubany, pare de l’Helena, lliura a la policia els originals dels anònims després d’haver-los trobat en un cabasset al pis de l’Helena.

 • Jaume modifica la seva declaració

  Jaume S. compareix voluntàriament davant la policia per modificar algun aspecte de la declaració que hi va fer el dia anterior. Aquest cop diu que el divendres 30/11/2001 a la tarda va anar a la UES, on cap a les 8 del vespre havia quedat amb en Xavi J. per preparar els papers per a l’excursió de l’endemà a Artés.

 • Santi modifica la seva declaració

  Santi L. compareix voluntàriament davant la policia per modificar part d’allò que va manifestar en la seva primera declaració el dia anterior.

 • Xavi i Jaume declaren davant la policia

  Xavier J. declara davant la policia. Reconeix que coneixia el lloc on vivia l’Helena perquè l’havia acompanyat fins el portal de l’edifici en diverses ocasions, si bé mai havia estat dins el domilici. Afirma que l’Helena era “una persona molt hemètica i freda”. Declara que divendres 30/11/2011 va estar fins a les 15h en una reunió de feina a Cerdanyola del Vallès, que després va anar a dinar a la UAB. Que fins a les 20:15h aproximadament va estar treballant amb el seu ordinador a la Universitat. Que després va anar a la UES, on es va veure amb en Jaume S. per recollir la llista de la gent que l’endemà aniria a l’excursió a Artés. Que sortint de la UES van anar a prendre una cervesa i van estar en un bar fins a les 22:30h i que va deixar en Jaume S. al seu domicili cap a les 23:45h per després anar-se’n a casa seva.

  Jaume S. declara davant la policia. Afirma que divendres 30/11/2001 va estar treballant a casa seva fins a les 20:00h, que després va anar a Barcelona on havia quedat amb uns amics, i que va tornar a Sabadell cap a les 1:30h aproximadament.

 • Muntsa i Santi declaren davant la policia

  La policia pren declaració a Montserrat C., membre de la UES i resident al carrer Calvet i Estrella, 48, que compareix acompanyada de la seva parella Santi L., també soci de la UES i a qui la policia també pren declaració.

  La policia escorcolla de nou el pis de l’Helena, al carrer Francesc Layret, 2-4 de Sabadell, aquest cop amb ordre judicial.

  El jutge instructor demana a la companyia telefònica el llistat de trucades del telèfon de l’Helena.

 • Escorcoll del pis de l’Helena

  A petició de la família, agents de la Policia escorcollen el pis de l’Helena, al carrer Francesc Layret, 2-4 de Sabadell. Hi troben fotocòpies dels anònims i unes anàlisis clínques dels laboratoris Echevarne.

 • La família s’assebenta de la mort

  20:30h en Joan Jubany, pare de l’Helena, va a la comissaria de la Policia de Sabadell per denunciar la desaparició de la seva filla. Allà l’informen que l’Helena va aparèixer morta el dia anterior al carrer Calvet i Estrella, 48 de Sabadell.

 • Troben l’Helena morta

  Un veí del carrer Calvet d’Estrella 48 veu una noia estesa al pati interior i truca al 091 per avisar la policia. Agents de la policia comproven que la noia és morta. La troben despullada i amb el que semblen signes de cremades a l’alçada de la roba ínima i a part del cuir cabellut.

  Al terrat, la policia troba flocs de cabells de l’Helena amb les puntes cremades, un bocí de llumí sense utilitzar. Al terrat del costat, el del carrer Calvet i Estrella, 50-52 hi troben la roba de l’Helena i les sebes sabates Kickers.
  La policia pica a cadascuna de les portes del bloc de Calvet d’Estrella 48. A les 10:06h la Montserrat C truca per telèfon en Santi L. Aquesta trucada l’hauria fet quan la policia va picar a la porta de casa seva per preguntar-li per la troballa de la noia morta al pati del seu bloc.

76 pensaments sobre “La investigació i sobresseïment del crim de l’Helena Jubany

 1. Carles Respon

  24-2-2003 Si l’informe pericial el va fer el Sr. Francesc Viñals, pots estar segur que es el vàlid. Va ser profesor meu a la UAB i es un expert en Perícies Cali gràfiques.

  • Família Jubany Autor de l'entradaRespon

   Salut, Carles!

   Gràcies per la teva aportació.

   El cas és que de proves pericial cal·ligràfiques el jutge únicament va permetre que en féssin comparant l’escriptura dels anònims amb només dues persones, i va denegar repetidament la nostra sol·licitud que es comparéssin els anònims també amb l’escriptura d’altres sospitosos a qui no s’ha arribat mai a fer proves pericials cal·ligràfiques.

   Una abraçada, Carles.

 2. MARINA Respon

  Em sembla una indecència la investigació i instrucció que es va fer.

  Van a declarar davant un jutge i ara dic A i després dic B i després quadro versions?
  I no es va prendre declaració a un dels sospitosos S.L.P. que vivia al mateix bloc des d’on es va asassinar la víctima perquè estava de depressió previ haver anat a les Canàries a l’estiu? És a dir, ‘de vacances sí, a declarar no que em trobo malament’?
  I a la seva parella, M.C. la varen posar en preventiva i a ell no amb la força física que requereix tirar un cos drogat daltabaix?

  Desitjo de tot cor que hi hagi bones persones que s’adonin del dolor que causa una pèrdua sobrevinguda i violenta com aquesta, que tinguin consciència, que vegin que els assassins no són com a Disney que porten al front escrit ‘dolent’ i que per molt temps que hagi passat hi ha un pare, una mare i uns germans, i molts amics d’ella que no heu deixat de pensar-hi ni un sol dia. Desitjo que aquestes persones parlin. Que demostrin ser PERSONES.

  Que no es deixin entabanar. L’Helena no va poder dir res. No va poder escollir. Li van fer mal i la van assassinar d’una forma covarda i despreciable.

  • Família Jubany Autor de l'entradaRespon

   Salut, Marina!

   Estem d’acord amb tot això que comentes i nosaltres també ens hem fet aquestes preguntes que et fas sobre la instrucció.

   Gràcies pels desitjos que expresses i que nosaltres compartim.

   Una abraçada i a reveure.

 3. Guillem Respon

  Felicitats per aquest lloc web. Molt aclaridora aquesta cronologia amb els elements més important de la investigació. Rellegint els fets queda clar que el jutge no tenia cap interès en saber la veritat i la policia o per incompetència o per falta de mitjans també va fer una investigació deficient.

  El cas de les declaracions contradictòries entre el Xavi J. i el Jaume S. sobre què van fer el divendres 30 de novembre és de jutjat de guàrdia. Només 13 dies després del divendres 30 de novembre el Jaume S. declara davant la policia que va treballar fins les 8 del vespre i després va anar a sopar a Barcelona amb un amics, tornant a Sabadell a les 1:30, sense veure en cap moment el Xavi J. En canvi el Xavi diu que el vespre es va trobar amb el Jaume a la UES i després van anar a fer una cervesa. Doncs bé, l’endemà el Jaume torna a la policia per dir que s’havia equivocat i per declarar la mateix versió que el Xavi. Una cosa és que t’equivoquis amb algun detall o amb les hores, però de dir que estàs a Barcelona amb uns amics (que s’entén que no són de la UES) a dir que estàs a Sabadell amb el Xavi preparant l’excursió és canviar completament la versió. Estem parlant que la declaració és només una setmana i mitja després dels fets, jo almenys si vaig a sopar expressament a Barcelona me’n recordo perfectament del dia que ho he fet, no estem parlant que la declaració fos al cap de 3 mesos. Davant d’això la policia no investiga si realment va existir aquest sopar a Barcelona aquell divendres? No va preguntar als amics del Jaume quin dia van fer el sopar i a quin restaurant? Fent pocs dies no seria estrany que algun cambrer del restaurant els recordés o el restaurant o algun establiment proper tingués càmeres de seguretat per comprovar si realment es va produir el sopar el divendres 30. Si demostres que es va fer el divendres 30 quedaria clar que és el Xavi qui menteix (i per tant algun tipus d’implicació té amb el crim) i que el Jaume ha canviat la declaració per encobrir-lo. I el mateix dic per confirmar la coartada del Xavi. A quina bar van anar a prendre la cervesa? Es pregunta als cambrers si els recorden? Es miren càmeres de seguretat de la zona? I ja per acabar de rematar el despropòsit el jutge en comptes d’estirar del fil de dues versions totalment contraposades els convoca a un acarament (5 mesos després dels fets) perquè els dos ratifiquin la versió inicial del Xavi.

  En fi, no es pot saber el grau d’implicació dels principals sospitosos, però el fet del canvi de declaracions del Jaume, la Muntsa i el Santi demostra que tots volien amagar alguna cosa. I estem parlant en tots els casos que són canvis molt substancials de la versió, no simples detalls o canvis d’hora.

  • Família Jubany Autor de l'entradaRespon

   Salut, Guillem!

   Gràcies per les teves aportacions. Són reflexions que també ens hem fet nosaltres.

   Ens consta que el grup de la policia que va investigar l’assassinat es va implicar plenament i va fer tot el que va poder per resoldre el crim, però va topar amb un jutge instructor que, per dir-ho suaument, “no va posar facilitats”.

   Una abraçada

   • Mercè Bartolí Ventura Respon

    Estic molt interessada en el vostre cas i no puc entendre com ha anat tot. El veí q diu q va veure el Santi i un altre noi, portant a la Muntsa estabornida, el van cridar a declarar? Us desitjo q es faci justicia amb la vostra familia.

 4. Xavier S. M. Respon

  El cas és realment intrigant i misteriós. Queda clar que la Muntsa Careta no ho va poder fer sola, si és que hi va tenir participació. També queda clar que la instrucció del cas per part del jutge va ser com a mínim deficient. I no sé si la policia hi podia haver fet més o no, suposo que sí, que molt més, però és una conjetura. El que em queda clar és que amb el relat dels programes de Crims (tant de ràdio com de tv), amb aquesta fantàstica web i amb les informacions trobades arreu no n’hi ha prou per poder trobar noves pistes. Hauríem de poder accedir al sumari i parlar amb tots els implicats possible. Si no és així, em sembla que podem fer mil fabulacions i teories però anirem amb “pals de cec”. Hi ha molta gent que té ganes d’aportar energies i trobar un fil per estirar, però si no hi posem tota la carn a la graella i comptem amb tots els elements disponibles, difícilment arribarem enlloc.

  • Família Jubany Autor de l'entradaRespon

   Salut, Xavier!

   Agraïm tots els suports i oferiments de gent amb ganes d’aportar i sumar energies per ajudar a resoldre el crim, però no tenim clar si podem difondre el sumari de forma pública. En tot cas, ho podem consultar amb advocats.

   Abraçades i fins aviat.

 5. Laura Respon

  Com és que un crim així encara no s’hagi resolt? no ho puc entendre. Està clar que hi ha implicats, si no autors directes del crim, al carrer, amb les seves feines i les seves vides tranquil.les i lliures. No és just. Tothom sap que la Muntsa no va poder fer-ho sola i tothom sap qui la va ajudar molt probablement. Què està passant aquí? per què no parla la gent de la UES? a què tenen por? jo els hi demano HUMANITAT, que parlin, siusplau, això no pot quedar així.

  • Família Jubany Autor de l'entradaRespon

   Salut, Laura!

   Com a família de la víctima, l’Helena, quan vam conèixer la gent de la UES també ens va sorprendre que estiguésin més preocupats pel bon nom de la institució que pel fet que haguéssin assassinat una companya de la pròpia institució. No ho entenem tampoc.

   Abraçades

 6. Anònima Respon

  És increible tot plegat. Un conjunt d’irregularitats inadmissibles en el segle que vivim. El programa deixa claríssima la pèssima gestió d’una justícia (pressumptament cooperativista, pressumptament comprada,…)…només cal veure les respostes i l’actitud del jutge instructor davant les preguntes que se li fan.
  Igual de greu també que hi hagi mínim 3 pressumptes coautors o almenys coneixedors dels fet que callin permetent així, no només que la família de l Helena no puguin descansar tranquils, sinó que la Muntsa acabés traient-se la vida per no deletar-los.
  Trobo molt greu que hi hagi gent lliure, treballant, formant part d alguna entitat com si no hagués passat res, sabent com sap la policia i la justícia (per les proves que han presentat), que com a mínim, saben perfectament el què va succeir.
  Sincerament espero que algú dels seus entorns, ens faci un favor a tots plegats i doni alguna informació que permeti la reobertura del cas.

  • Família Jubany Autor de l'entradaRespon

   Estem d’acord, “anònima”.

   Una abraçada

 7. Julia Respon

  No sé si ja s’ha dit però la Núria Laiglesia Pla diu al seu linkedin que va estudiar grafologia

  • Família Jubany Autor de l'entradaRespon

   Salut, Júlia!

   No coneixíem aquesta dada. Gràcies.

   Abraçades

 8. Anònim Respon

  La mare del Santi Laiglesia va declarar davant de la policia? Ho dic perquè el Santi Laiglesia va dir en un primer moment que, la nit en què va desaparèixer l’Helena, va anar a dormir a casa dels seus pares, però que la Montse es va quedar a casa seva. La Montse C. en canvi, va dir a la policia que tots dos van anar a dormir a casa dels pares sel Santi perquè l,endemà havien de matinar per anar a una excursió. M’agradaria saber quina va ser la versió de la mare del Santi Laiglesia.

  • Família Jubany Autor de l'entradaRespon

   Salut, Anònim!

   Efectivament, tots van declarar davant la policia i el jutge. Hi ha contradiccions entre totes les declaracions i no s’ha aclarit encara on van dormir la primera nit que van fer desaparèixer l’Helena.

   És una de les respostes que voldríem tenir, també.

   Abraçades

 9. Carles Respon

  Hola amics
  Des de Sabadell us enviem una abraçada ben forta.
  Farem parlar a les persones que van encobrir aquest maldestre assassinat. No suportaran la pressió que se’ls ve a sobre.
  Els meus fills van a l’esplai de la UES. Sovint fan sortides amb seccions de l’entitat (Natura, Espeleo, etc). El principal sospitós és un membre actiu de la secció Natura i sovint lidera activitats relacionades amb la secció. Estem consternats. Us asseguro que res tornarà a ser el mateix per al Sr. Laiglesia dins la UES. S’està gestant una de bona a Sabadell, us ho asseguro. Molts de nosaltres coneixem gent vinculada a l’entitat de fa molts anys i ja els estem apretant. Algú donarà amb la tecla adequada i tot fluirà.
  Trobo molt decebadora l’actitud de la UES en relació a tot plegat. Està clar que no van ajudar en res. Van callar com autèntics covards. Molt trist
  No donarem treva a aquests malparits.
  Entreu a la recta de meta, ho teniu a tocar!
  Ànims i molta sort!

  • Família Jubany Autor de l'entradaRespon

   Salut, Carles!

   Moltes gràcies pel teu suport des de Sabadell.

   Esperem, com tu, que algun dia algú ens expliqui què va passar.

   Abraçades

  • Família Jubany Autor de l'entradaRespon

   Salut, Heriberto!

   Moltes gràcies pel teu suport. Prenem nota del teu contacte.

   Abraçada

 10. MARIA C. Respon

  Per a mi és molt esclaridor la nota de suicidi de la Muntsa ““sóc innocent perquè no he causat la mort de l’Elena i per ser homicida cal ser executor d’una mort. ” Clarament està dient que va estar involucrada (voluntària o involuntàriament) però no va ser la que va “executar”. Si no, simplement diria que no hi té res a veure. Molta força.

  • Família Jubany Autor de l'entradaRespon

   Salut, Maria!

   Com bé dius, a nosaltres també ens sembla molt clara la nota de suicidi.

   Abraçades

 11. Jesús Respon

  Us felicito pel blog, està molt ben estructurat. Realment el cas el segueixo per interès propi ja que vaig treballar a Mataró i va ser un cop important. Per altra banda, la reproducció a Crims ha estat de molt bona i no puc deixar de recordar cares…
  No cal parlar d’hipòtesis ja que vosaltres n’heu passat per totes, en tot cas, pels meus estudis i professió, estaré molt pendent i faig difussió de l’aportació de signatures per la reobertura, això no pot quedar així.
  Espero això algun dia tingui un final per la pau de la familia.

  • Família Jubany Autor de l'entradaRespon

   Salut, Jesús!

   Moltes gràcies per tot el que ens dius i per fer-nos costat.

   Una abraçada.

 12. Anònim Respon

  Bona nit, família de l’Helena Jubany, enhorabona per la pàgina web. Segueixo el cas de l’Helena amb molta atenció, d’ençà que el vaig veure a Crims per TV3 i sentir-lo per Catalunya Ràdio. Voldria saber si la carta manuscrita del Santi Laiglesia que té la germana de la Montse Careta (i que incomprenssblement el primer jutge va rebutjar com a prova) no serviria, ara, com una nova prova per a reobrir el cas davant d,un altre jutge. En cas que no fos possible, us heu plantejat de denunciar per prevaricació el primer jutge del cas? Potser així es podria acabar acceptant, després, la prova com a vàlida… Espero que tanta injustícia acabi veient la llum i els responsables d’aquest crim execrable, així com els seus encobridors, puguin ser descoberts a ulls de la justícia. Molts d, ànims, família.

  • Família Jubany Autor de l'entradaRespon

   Salut, Anònim!

   D’aquesta pregunta concreta que fas referent al manuscrit que no en tenim resposta. Per part nostra, estem oberts a aportar qualsevol nova prova que pugui servir per reobrir la causa judicial.

   De moment no ens hem plantejat denunciar el jutge als tribunals. El que volem és que els tribunals facin justícia i s’esclareixi el crim de l’Helena.

   Gràcies pels ànims i abraçades.

   • Noe Respon

    He escoltat,vist i llegit amb deteniment el cas i hi ha algun aspecte o detall del que no em quedar clar que va passar. Per exemple, les ulleres de l’Helena. Es diu que no les portava i que sense elles no hi veia be.. no es van trobar?? Tambe es diu que li van rapar un tros de cabell. No es busca cap rapadora amb restes de cabell?

 13. Pandora Respon

  Enhorabona per la pàgina web i per tota la tasca que esteu fent. Desitjo de tot cor que el cas es reobri i es pugui fer, finalment, justícia. He seguit amb molt d’interès el cas des que es va emetre per TV3 i, fins i tot, he estat fent algunes investigacions pel meu compte. Des del meu humil punt de vista, que no és el de cap experta criminòloga, voldria compartir amb vosaltres algunes reflexions, que espero que us siguin útils i no emboliquin més la troca:

  1. En relació amb els anònims i la carta de suïcidi de la Muntsa, m’ha sobtat que en la carta de suïcidi la Muntsa es refereixi a la Helena escrivint el seu nom sense h. En canvi, en els anònims, el seu nom apareix correctament escrit amb h i, per tant, les persones que els van enviar sabien perfectament com s’escrivia (per haver-ho llegit en algun lloc, potser?). La grafologia és també una de les meves aficions més estimades i m’aventuraria a afirmar que els anònims els han escrit un home (el primer) i una dona i el mateix home (el segon). Tot i amb això, no hi veig cap traç, ni forma, ni estil d’escriptura que s’assembli a la lletra de la Muntsa. El nivell, l’execució i l’organització de la lletra de la Muntsa són molt superiors en maduresa a les altres dues, cosa que em fa pensar en dues persones de més baix nivell intel·lectual i/o, possiblement, més joves. S’ha contemplat en algun moment que les persones que enviaven els anònims no fossin el Santi i/o la Muntsa?

  2. Les contradiccions existents en les declaracions em fa pensar que els diferents implicats es cobrien les espatlles. Està clar que el Xavier menteix i el Jaume el cobreix. També sembla prou provat que la Muntsa seguia el que li dictava el Santi, però no sembla que la parella Muntsa-Santi diguessin res per cobrir les espatlles del duo Xavier-Jaume, ni a la inversa. Si es va pensar en un crim amb diversos implicats, penso que no es va explorar prou la possibilitat d’inculpacions creuades o per desmuntar alguna de les coartades, amb els amics del Xavi, per exemple.

  3. Sé que això que diré ara pot resultar força impopular, però no trobeu estrany que una parella estigui enviant anònims a una de les seves amigues, juntament amb begudes enverinades (que potser li haguessin pogut causar un accident de tràfic molt abans del tràgic desenllaç); que s’autoinculpin clarament en el segon anònim (no crec que hi hagués massa parelles sòcies de la UES que estiguessin cercant acadèmia per estudiar anglès); que, pocs dies després, la Helena aparegués morta al pati del darrera de l’edifici on vivien aquesta parella, havent estat prèviament drogada amb el mateix narcòtic de les begudes i amb cremades per tot el cos que descarten la simulació d’un suïcidi i més aviat la intenció d’amagar la identitat del cadàver? S’ha contemplat també la possibilitat que les persones que van enviar els anònims, podien tenir alguna cosa en contra també del Santi i la Muntsa? En aquesta mateixa línia, s’ha contemplat que prèviament la Helena fos drogada i que el Santi i la Muntsa es desempalleguessin del que consideraven un cadàver?

  4. En relació amb la lamentable intervenció del president de la UES al programa, penso que aquest home estava a la defensiva i que amaga alguna cosa molt grossa per preservar la reputació de la institució. Potser ha hagut d’amagar algun tipus de conducta impròpia en altres ocasions, en què la víctima o víctimes eren unes “passavolants” i l’acusat, o acusats, una socis de tota la vida de Sabadell, de bona família? A banda d’això, penso que el comentari que fa respecte a l’expressió que apareix en el segon anònim, referit a les excursions de la UES, i que no es correspondria amb l’argot típic dels seus membres, potser no s’hauria de passar per alt.

  5. En relació amb el còctel de benzodiazepines que es troba en l’autòpsia de la Helena, crec que se li van subministrar diversos medicaments, molt difícils d’aconseguir sense recepta d’un en un i, encara menys, una combinació de tots ells. Aquests medicaments s’acostumen a receptar a persones que pateixen trastorns importants de càracter depressiu i d’ansietat, per haver passat algun tipus d’experiència traumàtica.

  6. També m’ha sobtat el fet que no s’hagin trobat les ulleres que sempre duia, però la jaqueta i la bufanda es trobessin perfectament penjades al pis de la Helena, en un mes de desembre. Això indica que va sortir amb pressa o que, d’alguna manera, la seva sortida no va ser normal. Entenc que les claus del cotxe i del pis tampoc es van trobar? Alguna bossa o cartera amb la documentació i diners, tampoc hi era, ni al pis ni al cotxe, si després havia d’anar a treballar tota la tarda?

  7. La darrera trucada d’un segon també és sospitosa. Sembla com si l’haguessin interromput. El fet que el segon anònim n’esmenti un tercer i que sempre es trobés la bossa amb el menjar quan sortia a les 15 h per anar a treballar, podrien fer sospitar que va penjar el telèfon a les 11.28 h perquè va sentir alguna fressa darrera la porta i va enxampar “in fraganti” la persona o persones que li deixaven els anònims.

  8. El fet que es trobés el cotxe aparcat molt a prop del Centre Cívic on la nit abans havia fet l’activitat de conta-contes, també fa sospitar que potser es volia simular que la Helena no havia passat per casa des de dijous i no des de divendres. És significatiu també que el Centre Cívic es trobi molt proper al pis del Santi i la Muntsa, on es van produir els fets.

  9. La conducta de la Muntsa el divendres a la tarda, no anant a treballar, i la de tots dos l’endemà, anant a corre cuita d’excursió per tenir una coartada són sospitoses i fan pensar que la primera que es va trobar en un marrón va ser la Muntsa, al migdia després de treballar, i que el Santi va ser el “solucionador”. De totes maneres, penso que desfer-se d’un cadàver tan a prop de casa i d’una manera tan evident és, com a mínim, poc intel·ligent, a no ser que et sentis 100% protegit pel sistema, com finalment així va succeir, ja que el Santi, per qualsevol amb dos dits de front, seria el principal sospitós i no va trepitjar mai la presó. Anar d’excursió i deixar una persona sedada tot el dia a casa teva, que es pot despertar en qualsevol moment, també és estrany, a no ser que pensis que està morta.

  10. També penso que és molt estrany que després de l’incident amb el suc i un anònim que apuntava clarament cap al Santi i la Muntsa, la Helena no els denunciés, ja que està clar que les intencions no eren massa bones. De la cronologia també es desprèn que pocs dies després va anar a una excursió de la UES. Se sap si hi van anar també el Santi i la Muntsa i si hi va haver algun tipus d’enfrontament? També trobo curiós que el dia dels fets anés de bon grat al pis d’unes persones que l’havien volgut emmetzinar.

  11. El suïcidi de la Muntsa també és sospitós, en una data tan assenyalada, i amb un fil de nylon, que és perfectament capaç d’aguantar el pes d’un cos humà sense trencar-se, malgrat la seva finor. No em sembla un objecte fàcil de trobar en una presó, on es vol evitar qualsevol temptativa de suïcidi. Se sap d’on va sortir aquest element?

  12. Finalment, i lamento molt si aquesta darrera aportació pot ofendre a algú, al tractar-se d’un altre cas dolorós i ja tancat, no puc evitar veure certes semblances entre la manera com va perdre la vida la Helena Jubany i la manera com va morir la Llum Valls, 4 anys abans, a Sabadell, i no massa lluny del barri on vivien el Santi i la Muntsa, ni del Centre Cívic Sant Oleguer. Recordem que la Llum es va treure la vida saltant des d’una gran alçada, en un paratge natural proper al riu Ripoll i a la Facultat d’Empresarials. El seu cadàver es va trobar molts mesos després, per una intuïció del comissari, en un indret on no s’havia mirat abans, després de pentinar el riu del dret i del revés. El fet que un mes abans s’hagués de rescatar a un excursionista accidentat, en el mateix lloc on es va trobar el cadàver, em fa pensar que potser no era el primer cop que algú hi queia i que és curiós, que en un primer moment, no es registrés pensant en un possible accident de la Llum. També és estrany que es tanqués el cas per suïcidi gràcies a una carta de comiat que va arribar directament a la jutgessa, per part d’un amic que l’hauria retingut tot aquest temps, augmentant el patiment dels familiars i amics de la Llum, que segurament, també formaven part de l’entorn de l’amic en qüestió (costa de creure). Un altre detall sospitós: la motxilla, que es va trobar a la llera del riu, la qual cosa, implica que la Llum es va suïcidar amb la motxilla posada (no sé si és massa habitual i la motxilla no va poder baixar tota sola des del lloc des d’on va saltar fins a la riba del riu) i va ser arrossegada per la corrent en algún episodi de pluges, tot i que cap de les altres pertinences de la Llum van ser arrossegades en la mateixa direcció i es trobaven al voltant del cadàver.

  Bé, això és tot i espero que les meves aportacions us puguin servir d’alguna cosa o, com a mínim, per cercar altres pistes més enllà del que pot semblar més evident en un primer moment. Personalment, no descarto que els fets es produïssin tal i com va explicar l’agent de policia al programa, però si aquesta via arriba a un cul de sac, potser no està de més explorar d’altres alternatives.

  Una forta abraçada i tot el meu escalf.

  • Família Jubany Autor de l'entradaRespon

   Salut, Pandora

   Gràcies per totes les teves aportacions. En prenem bona nota.

   Una abraçada

 14. Noe Respon

  Bona tarda
  Igual que la companya anterior crec q una lletra es masculina i l altra femenina. La del parraf mes curt i la paraula petons, a part de femenina, no us sembla que es esquerrana? La e no acaba arrodonida sino en vertical avall i les esses tambe semblen mitja corba una mica antinatural si es fa amb la dreta. La inclinacio tota ella ja es una mica cap a l esquerra. Tambe hi ha algun tall petit al mig de la paraula q es per que entenc q la ma esquerra que escriu s’ha d aixecar i avançar. Amb la dreta no te sentit fer el microtall… El que si trobo es que es una lletra molt infantil, no propia de gent de 30 anys, les rodonetes a les i potser son falses, pero heu vist les emes? Amb totes les muntanyetes? Arribo a pensar que no es cap d ells sino alguna germana o parenta jove que no sap per que li fan escriure…pero nomes soc una mera observadora i aficionada. Salutacions.

  • Família Jubany Autor de l'entradaRespon

   Salut, Noe!

   Gràcies per les teve apotacions. Nosaltres sempre vam demanar que es féssin més proves cal·ligràfiques, però no ens van fer cas.

   Una abraçada

 15. Noe Respon

  Ah i, per cert, l’altra lletra, us heu fixat que ens els 2 anonims fa la F majuscula? Es un tret força distintiu que al mig d una paraula li planti una f majuscula…

 16. Mar P.G Respon

  Discrepo amb el que sembla que intenta dir la Muntse a la nota. “Un homicida es l’executor de l’acte.” En una relació psicopata completaría. El complentari es el que permés l’acte psicopatic.
  Nosé perqué li donen tanta importancia a la lletra de les notes. El psicopata l’unic que vol es ser el centre d’atenció. La pregunta habría de ser: Qui volia ficar-se al cap de la Helena?
  Hem sorpren que no ni hagin grabacions de camares dels recorreguts i rutina de la Helena. Está clar que hi havia algú obssesionat.
  I el móvil es tan sencill com no poder soportar: la bellesa, la vitalitat, la inteligencia, la independencia,la alegria que tenía la Helena i aixó es del tot insoportable per algú que mai ho posseirà.
  També demano justicia per la Helena pero sobretot el que amb acert a fet la familia; més libres, més literatura i més cultura.
  Una abraçada

  • Família Jubany Autor de l'entradaRespon

   Salut, Mar!

   Moltes gràcies per les teves paraules.

   Nosaltres també pensem que darrere de tot això hi ha algú que no podia suportar com de “benparida” era l’Helena.

   Abraçades

 17. Anònim Respon

  Fins ara, la Unió excursionista de Sabadell, com a institució, havia tingut un paper sospitosament passiu, callat, com si volgués encobrir algú o alguna cosa: recordo que, en un dels programes de Crims de Tv3, va sortir la figura d’un metge, soci de la UES també, de qui s’havia dit que els pressumptes autors del crim, havent-la drogat i en veure que l,Helena no es desperarava, van avisar-lo per tal que ell, com a metge, la reanimés. Es va dir també que les cremades que presentava l’Helena sota el pit podien haver estat provocades per la planxa de reanimació. Tanmateix, l’autòpsia ho va desmentir més tard. El jutge, curiosament, tampoc no va voler anar a casa del metge a escorcollar casa seva… Jo crec que
  1. les cremades de sota el pit de l, Helena són, efectivament, de les planxes de reanimació. Els autors del crim, en veure que l’Helena no tornava en sí, per intetar dissimular les dues marques de la cremada, van fer-li les altres cremades amb els llumins per tal de dissimular les dues cremades de les planxes (per tal de no deixar palès que l’havien volgut reanimar, i fer veure que era un suïcidi).
  2. El metge de la UES va anar a casa de la Muntsa i el Santi amb la bona intenció de reanimar-la, però no se’n va ensortir. Veient com va anar tot plegat després, va decidir callar per sempre (callant, per tant, molts detalls del que va passar), per tal que no l,acusessin també a ell.
  3. La UES ha callat fins ara perquè sap que hi ha massa socis implicats en tot plegat, un d’ells, un metge il.lustre que no és culpable directe però sí que podria ser encobridor. Clarament, segons el programa de Crims i l’entrevista que van emetre, el membre de la UES a qui van entrevistar, sembla que està amagant quelcom…

  Ja n, hi ha prou de tant de silenci, algú hauria de parlar i dir la veritat.

  • Família Jubany Autor de l'entradaRespon

   Salut, Anònim!

   Gràcies per les teves aportacions.

   Estem d’acord amb tu: s’ha d’acabar la impuniat i ja n’hi ha prou d’encobriment.

   Una abraçada

 18. Maria del Mar Pedro Garcias Respon

  Si, ho has entés bé anónim. L’acte psicopàtic son les ferides i les cremades que tenia al seu cos. I et demano que no deviís l’atenció.
  Aixó va d’un noi molt narcisista i molt pervers que va trobar una complementaria (normalment neurótics culpogens), segons Hugo Marietan. Un senyor que dedicant-se a la psiquiatría no els califica com a malats mentals sinó com el que son i alerta a la societat; el pitjor de la naturalesa humana (Una bona feina la d’aquest home).
  Només s’ha de veure les fotos de la Muntse abraçant al Santiago Laiglesia per fixar-se de com abraça al narcís que ella i veía. Un nen pervers amb una ferida infantil cap a s’ha mare que hi troba en la Muntse (mestre de professió) algú que el veu com un “pobre nen”.
  I que després de l’assesinat ja es pot parlar de psicopata. Ho torno a dir alt i clar: Psicopata.
  Per cert: He trobat una incongruència amb el relat del jutge a Crims.
  Diu que les camares no existien.
  Jo m’enrecordo perfectamente d’aquella época. Tinc a prop l’edad que tindria l’Helena.
  Aixó es el que diu internet sobre les camares; (Potser si que denunciaría al jutge Familia Jubany)

  “A pesar que les càmeres cinematogràfiques van tenir els seus inicis a 1880 , no va ser sinó fins a 1942 que les càmares van ser usades com un element de seguretat en un circuit tancat (CCTV). Els primers sistemes només incloïen càmeres en blanc i negre connectades a monitors, i van ser creats per a monitorar el llançament de coets. Aquest fet marca els inicis de la videovigilància, que al llarg de la història ha tingut un creixement vertiginós.’’

 19. Anònim Respon

  Bon dia, família de l’Helena Jubany, desitjo que tot aquest afer s’acabi resolent pel bé de tots vosaltres i per fer justícia: no hi ha res més impotent que saber que l’homicida de la vostra estimada Helena viu tranquil·lament i impune a Sabadell.

  No paro de donar voltes al tema dels anònims, i tinc algunes idees que voldria compartir amb vosaltres. A partir d’ara faré referència als anònims de la manera següent:
  1 = primer manuscrit anònim
  2 = segon manuscrit anònim (escrit presumptament per dues persones diferents)
  2.A = segon manuscrit anònim, primera mà
  2.B = segon manuscrit anònim, segona mà
  3 = carta de suïcidi escrita per la Montse Careta el dia de la seva mort

  Observant en detall tots aquests tres documents manuscrits, és evident que:
  a) 1 i 2.B semblen escrits per la mateixa persona.
  b) 2.A no té res a veure, des del punt de vista del ductus, amb 1, 2.B i 3.
  c) 3 no té res a veure amb 1, 2.A i 2.B.

  Com bé s’ha dit més amunt, la lletra de la Montse Careta (3) és una lletra molt característica, pròpia d’una persona lletrada, gens infantil. En qualsevol cas, no té res a veure amb el tipus de lletra dels manuscrits 1 i 2.A i 2.B.

  Pel que fa al manuscrit 2.A, em fa la impressió que sigui una lletra ‘falsa’, creada “ex professo” per l’autor de 2.B (que és el mateix que 1), per tal d’intentar despistar. Per què ho dic, això? Per diferents indicis:

  a) a 2.A, els punts sobre les ‘i’ són cercles buits. Això és propi d’una escriptura infantil, certament, però en aquest cas, semblen ser uns cercles ‘volgudament’ infantils.

  b) si us fixeu en el detall de les ‘q’: a 2.A normalment les ‘q’ no tenen el guionet a sota que parteix la traça vertical de ‘q’, però hi ha un cas en que sí que apareix: a la línia 3 del 2.A, el ‘que’ duu aquesta barra que parteix la traça vertical de q. Aquesta ‘q partida’, la trobem també a 1 (lín. 2 i 4) (a 2.B, malauradament no hi ha cap exemple perquè no hi apareix cap ‘que’, però recordem que 1 i 2.B va ser escrit per la mateixa persona).
  c) les ‘f’ de 2.A són majúscules, com en el cas de 1 i 2.B, un tret que no és pas gaire freqüent.

  Per tot plegat, em fa la impressió com si 2.A hagués estat escrit per la mateixa persona que va escriure 1 i 2.B. El traç d’1 i 2.B sembla que sigui d’algun home, més que no pas d’alguna dona, per la brusquedat d’algunes traces i la forma quadrada de les lletres. Jo crec que l’autor d’1 i 2.B va voler ‘inventar-se’ una lletra infantil i femenina (les lletres són rodones, semblen escrites per una dona, a primer cop d’ull), per tal d’intentar despistar l’Helena. L’autor volia, per tant, que l’Helena es pensés que darrere d’aquell anònim hi havia dues persones, una noia i un noi, però en realitat va ser escrita per un noi, un noi que, per cert, és molt intel·ligent.

  És només una hipòtesi, disculpeu si us he enredat massa, no era la meva intenció, però he trobat interessant compartir-ho, molts d’ànims família, de segur que tot s’acabarà resolent i es farà justícia!

  • Família Jubany Autor de l'entradaRespon

   Salut, Anònim!

   Moltes gràcies per les teves aportacions. En prenem bona nota.

   Una abraçada

 20. Aram Vilalta Via Respon

  Des de Castellar del Vallès teniu tot el meu suport. Quan vaig veure el programa “Crims” vaig empetitzar molt amb el dolor que esteu patint, se us veia persones molt maques.
  Tan de bo es trobessin els culpables i poguessiu tancar el dol sabent tota la veritat del que va passar.

  Molta força i endavant!!

  Aram Vilalta Via

  • Família Jubany Autor de l'entradaRespon

   Salut, Aram!

   Moltes gàcies pels teus ànims, que ens arriben amb calidesa i en sencoratgen a seguir endavant.

   Una abraçada

 21. Anonima Respon

  Estic totalment d’acord amb anonim quan diu:
  “Fins ara, la Unió excursionista de Sabadell, com a institució, havia tingut un paper sospitosament passiu, callat, com si volgués encobrir algú o alguna cosa: recordo que, en un dels programes de Crims de Tv3, va sortir la figura d’un metge, soci de la UES també, de qui s’havia dit que els pressumptes autors del crim, havent-la drogat i en veure que l,Helena no es desperarava, van avisar-lo per tal que ell, com a metge, la reanimés. Es va dir també que les cremades que presentava l’Helena sota el pit podien haver estat provocades per la planxa de reanimació. Tanmateix, l’autòpsia ho va desmentir més tard. El jutge, curiosament, tampoc no va voler anar a casa del metge a escorcollar la casa …”

  Opinió personal, el metge és una peça clau, crec que s’haurien d’investigar les possibles receptes que pogues haver expedit d’aquests medicaments. S’hauria d’haver investigat més a fons, el tema de la farmàcia que va explicar la Imma Careta, tampoc es va investigar?

  La Unió excursionista si no te res a amagar potser també hauría d’aclarir moltes coses.

  El jutge potser es va deixar intimidar per les “influències” tant del metge com de la família del Santi (advocats).
  Opinió personal, algú o millor dit alguna dels membres o amigues o conegudes de l’entorn de la UES ha d’haver-se trobat alguna vegada amb El què està clar que havien fet altres vegades, no? S’hauria de tibar del fil d’aquest medicament i de possibles victimes d’abusos per part d’alguna d’aquestes persones.

  Hi ha tantes incognites en tot plegat.

  S’hauria de poder reobrir el cas, es va fer tant malament com van saber, i no culpo a la policia, al programa de crims el policia que va portar la investigació se’l veia indignat, crec que ell té clar com va anar tot plegat, s’ha proposat a aquesta persona que ajudi en la investigació?

  Espero que es pugui reobrir aviat el cas.

  Salutacions,

  • Família Jubany Autor de l'entradaRespon

   Salut, Anònima!

   Moltes gràcies per les teves aportacions.

   Efectivament, hi ha moltes incògnites en tot plegat però també hi ha moltes evidències (que ja hi eren el 2001) que només caldria continuar indagant fins arribar a la veritat. En això estem amb el suport i acompanyament de totes vosaltres.

   Abraçades

 22. Anònim Respon

  He llegit amb interès els comentaris que s’han anat deixant aquí. Comparteixo l’opinió que el primer anònim i el segon paràgraf del segon els va escriure la mateixa persona. Tanmateix voldria dir que hi ha una cosa que des que vaig veure la imatge del segon anònim no em quadra : s’hi diu l’Ues , apostrofat, i això no hi ha ningú de la Ues que ho digui. Tothom diu la Ues. Esclar que podria ser un simple error ortogràfic, però sempre m’ha semblat estrany.

  • Família Jubany Autor de l'entradaRespon

   Salut, Anònim!

   Moltes gràcies per les teves aportacions.

   Sí, efectivament hi ha molts detalls per continuar esbrinant.

   Per tot això reclamem que es reobri la causa i es continui investigant fins el final.

   Una abraçada

 23. Anònim Respon

  Costa una mica d’entendre per què no es va poder resoldre aquest cas, o si més no per què no es va anar més enllà. No és un crim on no hi hagi cap pista i la investigació parteixi de zero; des del començament hi havia indicis poderosos que apuntaven a persones de l’entorn de la Ues, i és un nombre reduït de persones. Ja deixant de banda els 3 o 4 noms que sempre surten esmentats, no hi ha molt més on buscar.
  La Ues té unes quantes seccions, i la secció Natura n’és una; aquestes seccions organitzen activitats i sortides pel seu compte, independentment de les altres. He llegit a la cronologia que l’Helena va anar a quatre o cinc sortides d’aquesta secció ; bé, en una d’aquestes sortides hi solen anar 20-30-40 persones. Si hi ha prou gent es lloga un autocar, si no de vegades s’hi va amb els cotxes particulars. Sovint els que hi van són “repetidors” és a dir gent que tenen el costum d’anar a les sortides que organitza la secció. Normalment la gent s’apunta en una llista per anar-hi. I per anar-hi no cal ser soci de l’entitat, qualsevol s’hi pot apuntar.
  Què vull dir amb això? Primer de tot que es pot saber qui ha anat a una excursió, i segonament que quan li diuen a l’anònim que “ens agradaria tornar a coincidir en una excursió de l’Ues” (l’apòstrof és estrany car tothom diu la Ues) i suposem que les persones que el van escriure són les implicades en la mort, el nombre de gent a investigar era francament petit : era algú que havia coincidit amb l’Helena en les poques sortides on s’havia apuntat, i pels motius explicats abans no podien ser més que unes poques desenes de persones, de les quals segur que unes quantes s’haguessin pogut descartar només veient-ne el perfil (gent gran per exemple, o gent no capaç d’escriure força correctament en català).
  He escoltat en algun lloc arguments tipus “a la Ues hi ha molts socis” , o que “si els autors dels anònims fossin de la Ues no li dirien de tornar a coincidir en una excursió de la Ues” : el primer argument es descarta perquè parlem de poca gent; el segon té un cert sentit si l’escrit anés adreçat a algú que porta temps a l’entitat i hi està implicat, però no crec que es pugui aplicar a una noia nova que ha arribat fa uns mesos i tot just s’ha apuntat a algunes sortides. Per tant els autors tan podien ser socis de l’entitat i de la secció com no socis que s’havien apuntat puntualment a alguna de les sortides.
  Així doncs s’havia d’haver fet una investigació a fons d’aquest reduït nombre de persones, on eren i què van fer els dies 30 novembre i 1-2 desembre, i comprovar-ne les coartades a fons, i fer-ne anàlisis de la cal.ligrafia si calia. Fent-ho s’hagués pogut anar més enllà en la recerca dels possibles culpables. I dic possibles perquè malgrat tot cal respectar la presumpció d’inocència.
  Bé, volia compartir aquestes reflexions. Desitjaria que finalment es pogués esclarir tot plegat i fer-se justícia.

 24. Anònim-BCN Respon

  Bon dia, família de l’Helena Jubany, en primer lloc, donar-vos l’enhorabona per la campanya de mecenatge que, amb menys de 48 hores, ja va aconseguir els seus objectius: me n’alegro moltíssim per vosaltres, us ho mereixeu realment, i us dono molta força per continuar endavant amb la reobertura del cas: segur que podreu arribar al final i aclarir tota la veritat!!

  Pel que fa a l’opinió de l’Anònim del dia 31 de maig, voldria expressar el meu desacord, perquè a hores d’ara ja és més que clar i evident qui és el presumpte culpable de l’assassinat de l’Helena Jubany. És possible que n’hi hagués més d’un, però això no treu que el cercle de presumptes assassins sigui molt reduït, restringit i clar. A més a més, per les contradiccions que van proferir els membres de la UES que van haver d’anar a declarar a la policia, està clar que no cal despistar-se gaire i buscar ara nous sospitosos entre els membres o no-membres de la UES que haguessin pogut coincidir amb l’Helena en alguna excursió. Per tant, ara, a aquestes alçades, no cal tornar a fer passos enrere en la investigació, enterbolint així la línia d’investigació ja feta, perquè està molt clar qui ho va fer. Cal seguir endavant amb el que sabem fins ara, que és prou clar i evident. I pel que fa al fet que els membres de la UES no deien pas “l’UES”, sinó “la UES”, i que per tant els presumptes assassins no serien de la UES, no em sembla una prova ni molt menys concloent, atès que, des del punt de vista lingüístic, és freqüent que una mateixa persona cometi l’error d’apostrofar una U àtona i d’altres vegades no, i més, tractant-se de l’abreviatura “UES” que permet, segons es miri, que vagi apostrofada o no: si es pronuncia com a mera abreviatura, la vocal U es pot considerar tònica i, per tant, ha d’anar apostrofada, en canvi, si el parlant interpreta que en el rerefons de l’abreviatura hi ha la “Unió Excursionista de Sabadell”, en aquest cas, la vocal U és àtona i no ha d’anar apostrofada d’acord amb les normes ortogràfiques. Per tant, aquesta vacil·lació en l’apòstrof no em sembla una prova de pes en absolut.

  Disculpeu si m’he allargat massa, no volia pas… Una abraçada, família Jubany, des de Barcelona, i tots els meus ànims i millors desitjos per seguir endavant amb aquesta causa. La veritat s’acabarà sabent, de ben cert!!!

  • Família Jubany Autor de l'entradaRespon

   Salut, Anònim-BCN!

   Gràcies per l’enhorabona i per les teves aportacions, sempre benvingudes.

  • Blau Respon

   Simplement es fa estrany que uns anònims s’autoinculpin. És de calaix que eixos escrits serien investigats per la policia, llavors, perquè diuen qui són? Tal com dius, si no fora per la quantitat de contradiccions que hi ha entre els principals sospitosos (de la UES), pensaríem que els anònims són bàsicament per despistar.

 25. Georgette Reynès i Bergé Respon

  Família de Helena Juvany tot el meu recolzament per voler reobrir el cas.
  Personalment comparteixo que l’ alegria , vitalitat,cultura i sobretot l’ indepèndencia que demostrava tenir l’ Helena và crear en un molt reduït grup de joves que varen coincidir en unes quantes sortides molt d’ impacte , tan que van idear un plan fastigós que s’ els i và escapar de les mans.
  Mai m’ han agradat els ànomims però aquest últim que acabo de llegir insinuant que podria ser que uns no socis de l’ entitat que en ocasions participen a les sortides poguessin tenir a veure amb el cas es del tot sospitós.
  Desitjo de tot cor que es faci justícia per l’ Helena i per vosaltres família .
  Una forta abraçada.

  • Família Jubany Autor de l'entradaRespon

   Salut, Georgette!

   Moltes gràcies pel teu recolzament i per les aportacions que fas.

   Una abraçada

 26. Anònim-BCN Respon

  Bona tarda, família de l’Helena Jubany, volia compartir amb vosaltres alguns aspectes de la investigació que em van cridar l’atenció des d’un primer moment.

  1. Crec recordar que, en el programa de Crims de TV3, es feia menció al fet que la versió que va donar el Santi L. a la policia, respecte el dia que va desaparèixer l’Helena, va ser que, després d’anar a veure el partit de futbol amb la Muntsa, van tornar a casa seva, van preparar els entrepans de l’excursió de l’endemà (havien d’anar a Artés amb membres de la UES, tot i que el Santi i la Muntsa no ho tenien previst), i després van anar a dormir a casa dels pares del Santi. I jo em pregunto: si l’endemà, certament, havien de matinar per anar d’excursió, per quin motiu van anar a dormir a casa dels pares del Santi i no es van quedar a dormir a casa seva (de la Muntsa i el Santi), que els hauria estat més còmode perquè haurien estalviat temps i podrien haver dormit més estona? Realment, quin sentit té, anar a casa, preparar els entrepans de l’endemà i després tornar a sortir per anar a dormir a casa dels pares del Santi L., havent-se pogut quedar a casa seva? Recordo que la Muntsa, en la primera versió a la policia, va dir que aquella nit havia dormit a casa seva (i no pas a casa dels pares del Santi L.): jo crec que aquesta és la vertadera versió dels fets. Tanmateix, el Santi, l’endemà, va anar a la policia i va canviar la versió, dient que havien anat a dormir a casa dels seus pares. Segons el meu parer, ho va fer justament per tenir una coartada, perquè havien drogat a l’Helena a casa de la Muntsa i el Santi i no volia que se’ls pogués relacionar amb el lloc dels fets… Si hom pren en consideració que no tenia sentit anar a dormir a casa dels pares del Santi aquella nit pel que acabo de comentar, aleshores es veu clarament que la versió que va donar el Santi L. a la policia és la falsa i que, per tant, aquella nit, la van passar a casa de la Muntsa i el Santi (amb l’Helena drogada), tal i com va relatar la Muntsa en un primer moment.

  2. Al programa de Crims de TV3 es fa menció que, mentre la Muntsa era a la presó, ella escrivia constantment cartes al Santi L., però que, curiosament, ell no li responia, no li escrivia cap carta: no trobeu curiós aquest fet? No serà que el Santi L. no volia deixar constància de cap document escrit, que pogués contenir la seva lletra, per tal de no deixar més pistes que el vinculessin amb els escrits anònims que va rebre l’Helena?

  Res més, família Jubany, només volia compartir aquestes dues reflexions: molts d’ànims a tota la família, i tot el meu suport, us mereixeu saber la veritat i poder descansar en pau: ànims que la veritat acabarà sabent-se molt aviat!

  • Família Jubany Autor de l'entradaRespon

   Salut, Anònim-BCN!

   Gràcies per les teves reflexions.

   Sí que és evident que en Santi i la Muntsa es contradiuen quan intenten construir el relat de la seva coartada.

   Respecte a això que dius de les cartes no respostes de la Muntsa a en Santi, no en teníem constància. Gràcies per l’aportació.

   Una abraçada

 27. Anònim-BCN Respon

  Bona tarda, família de l’Helena Jubany,
  continuant el missatge anterior del dia 2 de juny, voldria afegir una tercera observació més:

  3. Al programa de Crims de TV3 es feia referència al fet que el cos de l’Helena Jubany presentava unes marques als turmells, compatibles amb el fet d’haver estat lligada amb alguna mena de corda. Tanmateix, l’autòpisa va acabar confirmant que aquestes marques podien haver estat provocades, simplement, pels mitjons que duia l’Helena. Aquest fet em va cridar l’atenció des d’un bon principi: si pensem que algú hauria pogut arrossegar el cos de l’Helena per l’escala amunt fins al terrat, graó a graó, podria ser que les marques que presentava l’Helena a la zona dels turmells haguessin estat provocades pel fregament de la part posterior del turmell amb el caire de cada esglaó. Atès que no he tingut accés als detalls de l’autòpsia, desconec si aquestes marques apareixien com una circumferència, arreu del turmell, o més aviat a la part posterior. Si fos així, que les marques apareixien més aviat a la part del darrere del turmell, aleshores podrien explicar-se pel frec de la pell amb els esglaons. I una darrera observació: si fos aquest el cas, estaríem parlant que fou una sola persona qui va arrossegar el cos de l’Helena al terrat (perquè si n’haguessin estat dues, l’Helena no presentaria aquestes marques perquè no hi hauria hagut fregament), i per tant, aquesta persona no hauria pogut ser la M.C., ans algú clarament amb molta més força física.

  Res més, per ara: tot el meu suport, com sempre, família Jubany, davant d’aquesta causa tan injusta que heu hagut de viure, però que acabarà resolent-se favorablement, de ben segur!

 28. ANÒNIM Respon

  Com va desaparèixer la Helena?
  (Tesi)
  El dia abans, dijous 29 de novembre, la Muntsa va parlar per telefon amb la Helena sobre un conte infantil que havia escrit i pensava presentar en algun concurs. Com la Helena era escriptora, la M. li va demanar si el podria llegir per donar-li opinió.
  La Helena li va proposar de veure’s aquella mateixa nit aprofitant que anava a fer uns tallers de conta contes al Centre Cívic de St. Oleguer, molt a prop d’on vivia la Muntsa, però aquesta va excusar-se dient que havia quedat amb el Santi, i li va proposar de quedar l’endemà per dinar al pis.
  El divendres dia 30, la Helena va anar a dinar al pis de la Muntsa per pròpia voluntat amb el seu cotxe.
  Feia bona temperatura,(16ºC), i per això no va agafar ni la jaqueta ni la bufanda perquè a les 14:30 hauria d’haver tornat per anar a Sentmenat a treballar.
  En el menjar del dinar hi van posar les substàncies que la van deixar en coma. Ja no va sortir d’aquell bloc de pisos.
  Per cert, en el dinar és més que probable que també hi hagués el Santi, doncs vivia amb la Muntsa i potser un altre persona.
  És inútil buscar un mòbil per haver matat a la Helena, simplement no hi ha mòbil. L’objectiu final de l’assassí era desfer-se de la M.C. incriminant-la en l’assassinat de la H. i què millor que els fets succeïssin en aquell bloc de pisos i deixant clares evidències de que allò NO havia estat un suïcidi!

  Una abraçada a la família amb tot el respecte.

 29. Anònim Respon

  Benvolguda família Jubany,

  felicitacions per les bones notícies que ens arriben sobre la possibilitat de reobrir el cas de l’Helena: desitjo de tot cor que aquesta vegada es faci justícia i es pugui treure l’entrellat de tota aquesta trama fosca, malèvola, tan plena d’errors i inexactituds… Si Déu vol serà així, aquesta vegada!

  He anat seguint amb consternació aquest cas. D’ençà que l’any passat vaig sentir el programa de Catalunya Ràdio fet per en Carles Porta, em va colpir tan profundament la injustícia d’aquest assassinat, que he volgut anar seguint i interessant-me, poc a poc, en el cas.

  He sentit, doncs, els programes de ràdio i mirat amb interès les imatges dels programes que s’han emès per televisió, tant a la catalana com a les cadenes castellanes, i.e. el programa “Expediente Abierto, Helena Jubany” i el de TVE, “Víctimas del misterio”. Aquests dos darrers programes, si bé és cert que conten algunes inexactituds i de vegades fan volar coloms, són interessants perquè s’hi emeten, molt de passada, en pocs segons, algunes imatges de les fitxes d’inscripció de la UES i també de les proves manuscrites que el jutge va fer fer a la Muntsa C. i l’Ana E. Si se n’aturen les imatges, doncs, es pot estudiar amb deteniment el tipus de text i d’escriptura que les fitxes i les proves cal·ligràfiques judicials amaguen i el resultat és sorprenent i incomprensible a la vegada, clama al cel…

  En aquest sentit, doncs, voldria compartir amb vosaltres les reflexions i observacions següents, que segurament ja tindreu ben presents, gràcies també als els estudis grafològics que se’n van fer després, però que apunto aquí, malgrat tot. Al meu entendre, si es comparen totes aquestes proves escrites amb la biografia i el tarannà de les inculpades que van anar a la presó i que haurien escrit els anònims, hi ha un seguit d’indicis, a parer meu, que desencriminarien la Montse C. i l’Ana E. com a autores dels anònims, i que, per contra, n’incriminarien d’altres del grup de la UES, certament (entre ells el Santi L.). Aquestes són les reflexions que voldria compartir:

  • En els programes de TV espanyols emesos sobre el cas, n’hi ha un que mostra les fitxes d’inscripció de la UES. És sorprenent el fet que, al meu entendre, de totes aquestes fitxes d’inscripció, la més semblant, malgrat que sigui feta en lletra majúscula, sigui la de Xavi Jiménez… No sóc pas experta en grafologia, però sí que m’he fet un tip de corregir exàmens a la universitat i he vist molts tipus de lletra distinta, de joves i de grans, de nois i de noies, tots ells de personalitat diversa: en opinió meva, la mà que escriu l’anònim 1 i 1b és una mà masculina, que amaga, darrera la disfressa d’aquesta grafia anònima simulada, una personalitat covarda, plena d’agressivitat i de ràbia…

  • Quant a la mà del primer anònim, els factors següents ajudarien a entendre que la Muntsa C. no n’és pas l’autora: la manca d’accentuació de les interrogatives indirectes (“a veure l’Helena que s’explica” en lloc de “què s’explica”); la presència de l’expressió castellana “bueno, bonito i barato”, en lloc d’una expressió més genuïna i nostrada; l’accentuació de l’acrònim “l’UES”, que denotaria una pseudo-hipercorrecció d’algú que no acaba de tenir clares les normes ortogràfiques. Tots aquests tres indicis denoten, sabent que la Muntsa C. tenia un deix literari en l’expressió i un nivell ortogràfic impecable, que els anònims no els hauria escrit pas ella, car els hauria redactats amb un català impecable ortogràficament i més genuí. La mà de l’anònim 1 i 2b pertany a un home, que domina molt bé la llengua, certament, però que l’ortografia, a vegades, li falla i que podria també tenir alguna interferència amb el castellà.

  • Pel que fa a l’anònim 2a, sobta moltíssim de constatar, pel que es pot veure molt de passada en un dels programes de TV espanyols, el qual emet en pocs segons la imatge de la prova cal·ligràfica que el jutge va fer fer a les dues inculpades empresonades, que l’Ana E. no sabia escriure correctament el català –deduiexo que perquè era basca, i per tant, no devia haver rebut escolarització a Catalunya–: és notori que en aquest document escrit per ella en català hi hagi moltíssimes faltes d’ortografia, de les garrafals i bàsiques, per la qual cosa és impossible que l’Ana E. hagués pogut escriure la primera part del segon anònim (2a), un text escrit amb tanta correcció ortogràfica i lingüística i amb expressions tan genuïnes, com ara “fer un bon tip de riure” o bé “és força segur”, etc. A més a més, gràficament, la lletra manuscrita de l’Ana E., comparada aquesta prova cal·ligràfica del jutge, amb la de la fitxa d’inscripció de la UES (que apareix en minúscula) no lliga gens amb el tipus de lletra de l’anònim 2a, que conté trets femenins i infantils… I aquest fet, tan senzill i cabdal a la vegada, de desconeixement de l’ortografia de la llengua catalana per part de l’Ana E., va ser passat per alt pel jutge, el Sr. Horacio… I me’n faig creus, d’això, perquè és una evidència claríssima… Al meu entendre, doncs, la mà de l’anònim 2a és una mà femenina externa del grup, potser alguna de les familiars dels principals sospitosos… Caldria que s’estudiés el tema…

  • I finalment voldria comentar el fet que, en un dels programes de TV, la germana de la Montse C. comenta que tan la Muntsa C. com el Santi L. visitaven el mateix psicòleg. I l’observació que en faig és si no es podria pas estirar el fil per aquí, a veure si la psicòloga, malgrat el secret professional, a instàncies judicials, en pot dir alguna cosa, de la personalitat psicòpata del principal inculpat i sospitós, el SL i la seva parella, la MC…

  Tots els millors desitjos perquè el cas es reobri i se’n trobin els culpables: tot el meu suport, família Jubany!

 30. Ivet Respon

  Bona tarda família Jubany,
  Primer de tot, espero que el cas es torni a obrir i pugueu acomiadar a l’Helena tal i com es mereix.
  He anat llegint els comentaris i crec que poca cosa més puc aportar. Però en l’útim capítol del programa de radio Crims, surt un veí que recorda veure el Santi i un altre companys, “aguantant” a la Muntsa com si no ho pogués fer-ho per ella mateixa; com si anés molt beguda i/o drogada.
  Potser és una tonteria però la imatge que m’he fet de la Muntsa a través de les descripcions de la seva família i amics, com de les notes que va escriure, no me la imagino “descontrolant-se” tant. En canvi, sí que m’imagino al Santi com un controlador i psicòpata sexual, que el que l’excita és tenir el control de les persones que l’envolten.
  Però ves a saber…
  Molta sort!

 31. Anònim - Sabadell Respon

  Porto temps seguint el cas, i hi ha algunes preguntes que em ronden insistentment pel cap. Penso que una de les aproximacions per poder posar llum als fets ha de ser pensar les motivacions d’alguns fets clau del cas. Què hi ha al darrera d’algunes accions i comportaments. I a partir d’aquí formular una hipòtesi que permeti buscar si existeix alguna prova en aquella direcció.

  Parteixo de la hipòtesi que a l’Helena la van matar entre uns quants. La pregunta inicial que em plantejo és com es pot estar anys i anys encobrint o carregant a la consciència amb un crim. I pel camí haver superat un procés judicial on t’han investigat, on s’ha empresonat algú que podia delatar-te. Podem pensar que evitar una condemna per assassinat pot ser determinant i definitiu. Però en el cas de l’Helena segur que es podrien establir diferents graus de participació, i és possible que aquell implicat amb més possibilitats de que se li atribuís una participació molt marginal i escapar-ne amb una condemna lleu es plantegés en algun moment de parlar. De fet, aquesta és una de les formes en què s’acaben resolent i obtenint els testimonis de càrrec en casos com el de l’Helena. Per què ningú parla? Quin cost judicial tindria per a qualsevol d’ells parlar? La camaraderia entre ells és tan alta com no només per no parlar sinó també per continuar compartint tots el mateix espai a la UES? Aquest és un element que no em quadra gens. Penso que hi ha d’haver algun altre motiu afegit.

  L’altre element estrany és quina intencionalitat hi havia en posar un medicament en el suc del segon anònim. De quina manera això donava peu a cap tipus de joc? No crec en la hipòtesi del joc. Quan es vol “emmetzinar” algú el que s’està buscant és disciplinar-lo ja sigui per la via de la humiliació o per la via de l’espant. Penso que l’objectiu de la droga al suc era directament espantar l’Helena. El primer cop amb la orxata no els funciona i hi tornen. Aquesta vegada han de marcar més el terreny. L’alusió a la UES en l’anònim és l’amenaça velada. L’alusió a l’acadèmia d’anglès ha de tenir un doble sentit, que potser ella no va saber/poder interpretar.

  L’altre element que em genera molts interrogants és el del context de la desaparició. Sembla evident que ella se’n va a trobar la Muntsa Careta. Abans d’anar-hi potser truca l’amic de Sentmenat per demanar-li consell, però no el troba a casa? I per què una desaparició tan llarga? Com que ella no truca a la biblioteca de Sentmenat, és evident que la deixen fora de joc abans de les 15 hores del divendres. Triguen 36 hores a prendre la determinació d’assassinar-la. És possible que durant moltes hores juguin amb la possibilitat que ella es desperti i no recordi res (tal com li va passar amb el suc).

  Hi ha el tema de les relacions de l’Helena amb la UES. S’hi detecten diferents moments: 1) Implicació, 2) Distanciament, 3) Aparició dels anònims, 4) Indignació i reunió tensa amb un responsable de la UES, i 5) Assassinat. La clau entenc que és determinar el perquè del distanciament.

  Relligant tot això, formulo una hipòtesi que pot servir per orientar la recerca de pistes: el grup estava avesat a abusar sexualment d’algunes noies vinculades a la UES. Un tipus d’abusos sexuals d’aquells que el 2001 no es consideraven violació ni abús sinó irresponsabilitat de la noia, però que deixaven persones emocionalment trencades que només volien tirar tonelades de terra al damunt dels fets. Això l’Helena ho descobreix o en sent campanes. Potser ells la prenen per una noia fàcil i s’equivoquen, però ja li han explicat o insinuat algunes coses. Potser ella parla amb alguna de les víctimes. A ella això li repugna i s’allunya momentàniament de la UES. Potser fins i tot amenaça amb explicar-ho a algú o amb denunciar-ho. Crec que la droga al suc és un intent d’espantar-la, o així ho consensuen els que ho fan, tot i que penso que l’ideòleg ja fantasiejava amb la possibilitat que ella es matés en un accident de cotxe. Ell sabia que hauria de tornar de Sentmenat completament drogada. Quan l’Helena fa analitzar el suc i veu que és droga és quan va a parlar amb en Francesc Macià de la UES per explicar-li tot el que ella ha vist, sap i li han fet, i en surt molt disgustada. Podem concloure que ell no li fa cas, li diu que tot allò és mentida. I aleshores passen els fets, seguint el mateix patró que amb el suc, però apujant el to. És possible que el que pretenguin sigui espantar-la més i se’ls en vagi de les mans. Com l’atrauen? Crec que fan servir la Muntsa, que ella identifica com a víctima també dels abusos del grup. Potser ella la va a veure per a que li expliqui més detalls sobre el tema, per animar-la a denunciar-ho. Potser un “tinc informació sobre qui et va posar la droga al suc”. La forma com la droguen pot ser molt diversa i té poca importància: dinant, amb un cafè o un got d’aigua a les 12 del migdia… Però se’ls en va de les mans. Algú ha de prendre la iniciativa i arrossegar els altres a llançar-la daltabaix del bloc de pisos per encobrir-ho tot. Per què ningú parla durant l’any posterior als fets? No només perquè estan implicats en l’assassinat sinó per la por a que es destapi l’escàndol d’abusos. Això també explicaria l’estrany tancament en banda de la UES. Tal com fa l’església catòlica amb els abusos a menors, la UES corre a defensar-se perquè intuïtivament veuen l’abisme d’un escàndol major. És com una reacció reflexa.

  Si es vol explorar aquesta hipòtesi, caldria comprovar la possible existència de víctimes d’abusos. Quina o quines noies van desvincular-se de la UES entre el 2000 i el 2001? Les persones implicades en la UES en aquells anys podrien aportar informació molt valuosa que potser ara mateix creuen que no té cap connexió amb els fets però sí que la té.

  Potser el que dic no té cap ni peus. No ho plantejo des del “jo sé què va passar perquè sóc molt espavilat”. No tinc informació amagada que em condueixi a pensar això. Tot i viure a Sabadell, generacionalment no coincideixo amb les persones implicades ni he participat mai de res de la UES. Simplement formulo una hipòtesi el màxim de rodona per si pot fer servei o no intentar contrastar-la. Aquest és el granet d’arena que humilment puc ara mateix aportar a aquest intent de fer justícia.

  Molta força, família Jubany!

 32. Maria Respon

  Hola famìlia Jubany,

  des de que va sortir Crims em sembla una injustìcia el que va passar amb el cas de l’Helena.
  Està clar que va ser un feminicidi i els seus autors van sortir-ne inpunes.

  -Santiago Laiglesia treballa actualment a la Generalitat. De veritat durant 19 anys ningú del seu cercle d’amics, companys de feina o familiars han aportat cap detall sospitós del seu comportament?
  No tothom sap callar o portar bé saber que entre el teu cercle hi ha un pressumpte assassí violador.
  Els violadors compulsius repeteixen: això també és un perill per la ciutadania i/o veïns de Gràcia de Sabadell d’on el Santi ès/era president de l’associació de veïns! Aquestes dades són trobsdes a partir de recerca a internet.
  A Sabadell al barri on viu, estan tots tan tranquils?
  La farmàcia on el Santi comprava la benzodiacepina no tenien cap manera de verificar-ho? No sé si sl 2001 hi havia càmeres. El medicament és l’arma del crim i el principal sospitós la comprava a una farmàcia del barri. La Imma Careta ho va descobrir i dir al programa Crims.
  Venir de familia d’advocats influents no pot cobrir un crim així: a quanta gent va fer callar?

  -Núria Laiglesia Pla ès Grafòloga segons el seu LinkedIn: hi ha alguna relació amb els anònims?

  – A que es dedica i on viu en Xavi Jiménez? I en Jaume?
  Està clar que aquests 3 es cobrien les espatlles tots plegats.

  -a l’UES no es van desapuntar durant els anys anteriors i posteriors al 2001 cap noia que poguès ser vìctima d’abusos sexuals en grup? La UES de veritat ha deixat continuar sent membre actiu a S.L.P, sabent que va ser investigat en un cas d’assasinat?

  Espero que la pressió mediàtica i social pugui fer saltar alguna prova perquè els assassins siguin jutjats! Ès qüestió de justícia ciutadana que aquest cas es resolgui.

  Ànims i endavant amb la lliuta!

 33. anònim Respon

  Hola família Jubany,

  felicitats per la re-obertura del cas. Aporto algunes idees amb l’esperança que es puguin aclarir els fets ben aviat. Crec que si s’indaga en quina era la motivació dels anònims, es poden treure algunes conclusions d’on tirar del fil:

  -Si la motivació fós un joc macabre: resulta molt estrany de pensar que podria ser un joc macabre, simplement posant-nos a la pell d’un depredador/psicòpata. El fet de deixar l’anònim amb droga sense ser-hi ell present, no li proporciona cap “excitament” ja que no la veu, ni té cap avantatge per aprofitar-se d’ella (sexualment o de qualsevol manera). Per tant, no podia ser aquest el motiu.

  – Si la motivació fós matar-la: d’entrada sembla molt més plausible que la primera hipòtesis del joc. A l’assassí li és igual veure-la o aprofitar-se d’ella, per tant, simplement deixa els anònims amb la droga esperant a que l’Helena s’ho begui i mori. Però hi ha una inconsistència, i és la pròpia informació que es deixa en els anònims. Un assassí, no deixaria per escrit tantes “pistes”. Alhora, un assassí voldria assegurar-se que la víctima es pren el verí, per tant, podria haver trobat altres formes molt més subtils i fàcils, per assegurar-se’n. Així arribem a la última de les hipòtesis, la qual crec que es la bona.

  – La motivació dels anònims no va ser més que la d’incriminar a la Muntsa del crim de l’Helena. Un crim que ja estava premeditat, molt abans del propi enviament dels anònims. No es tractava de cap joc. El fet de deixar els anònims era la prèvia per encobrir-se una vegada es realitzés l’assassinat.

  El mòbil del crim podria ser que l’Helena s’hagués posat pel mig en alguna història de la UEs, com comenten alguns, o també, que realment l’objectiu principal no fos matar a l’Helena, sinó treure’s de sobre a la Muntsa. I la manera efectiva per fer-ho fos a través de l’Helena (sense ella tenir res a veure en el cas, essent doncs una mera circumstància).
  Recordem que la Muntsa era una persona inestable emocionalment. Podria ser que el Santi hagués intentat deixar-la però ella hagués respost dient que si la deixava, explicaria el què li feia (abús sexual i emocional?).
  Aquesta seria doncs la sortida que el Santi va trobar per desfer-se d’ella.

 34. Cristina Respon

  Por fin se reabre el caso. Estoy segura de que ahora sí se va a hacer justicia aunque parcialmente, no caerán todos los implicados y tampoco habrá vuelta atrás para Muntsa, a quien considero otra víctima. Ella sabía algo pero, ni de lejos, lo que tramaban esos psicópatas.
  Mi teoría es que 4 miembros de la Ues decidieron vengarse de Helena y utilizaron a Muntsa como cebo para atraerla. Ese juego macabro se les fue de las manos y, a partir de ahí, fueron improvisando sabiéndose protegidos por el sistema y/o por los contactos. Los 3 hombres actuaban como “manada”, posiblemente sus abusos venían de lejos; se sabe que pasó en la famosa excursión a Mallorca? algo grave ocurrió allí y Helena no sólo no estuvo de acuerdo si no que tiró del hilo. Si a eso se le añade que rechazó a Xavi y que llevaba una vida libre e independiente…..esos son los motivos: venganza y temor a que se descubriera algo que sucedía en la Ues. Esa institución sabrá que quien calla se convierte en cómplice, verdad?.
  Ha sido un asesinato despreciable y plagado de mala praxis. Espero que el peso de la justicia caiga sobre todos los responsables, incluyendo al juez.
  Estoy muy de acuerdo con lo expresado por “Anónimo-Sabadell, entrada del 13/7/2020”.
  Muchos ánimos a las familias, la verdad saldrá a la luz.
  Un abrazo desde Lleida.

 35. Anònima Respon

  Molt colpida per aquest cas. Des que vaig escoltar els podcast al Catalunya radio fa uns dies i vaig veure crims tv3 que hi dono voltes. Molta ràbia que una tia lliure i benparida com l’Helena hagués de passar per aquesta merda. I que els culpables no paguin. Fa molta angunieta com la UES es mostra hermètica protegint els agressors a més de posar-se al costat de la víctima i denunciar un crim masclista! I el jutge protegint clarament un dels acusats… quina ràbia…
  Així que deixo el meu gra de sorra per si es pot aclarir tot d’una vegada i la família de l’Helena pugui per fi descansar. Veig que l’Helena el dia 12 d’Octubre va a una excursió de la UES a Prades. M’ha sobtat molt perquè mirant la cronologia dels fets és 2 dies després que es begués el suc de fruita adulterat amb benzodiacepines i que es quedés adormida a casa uns amics. Ella sabia que venia de la UES perquè així ho inicava la nota del segon anònim. I llavors perquè hi va anar a aquesta excursió? Potser per averiguar qui podia ser? Va estar fent preguntes? Algú recorda què va fer l’Helena aquell dia? Qui de la colleta de sospitosos hi va anar en aquesta excursió?
  Molta força família Jubany!

 36. Marina Respon

  He conegut el cas de l’Helena aquesta setmana gràcies a la reemissió de Crims a TV3 i m’ha sorprès enormement que una cosa així hagués passat no pas tant lluny d’on he crescut i que m’hagués passat totalment desapercebuda durant tants anys. Vaig quedar-me fins al final del programa esperant un desenllaç en què es resolgués el crim, però quan va acabar em vaig quedar amb una sensació de profunda frustració i indignació. Per altra banda, m’ha alleujat saber que la família de l’Helena sigui tant lluitadora i que tantes persones s’hagin volcat en donar suport a la causa per poder fer justícia i que s’hagi aconseguit finalment reobrir el cas. També trobo preciós que la família mantingui vius els records de l’Helena a través dels seus contes i la iniciativa dels premis de narracions que alhora impulsen la cultura. I des d’aquí aprofito també per enviar força a la família per seguir igual de lluitadors i optimistes.

  M’agradaria doncs, oferir algunes aportacions per si de cas poguessin ser d’utilitat (aclareixo per adelantat que hi ha moltes coses que ignoro i són simples reflexions pròpies):
  Llegint tots els comentaris i veient l’historial de la investigació m’adono de que s’ha donat molta importància a la lletra dels anònims. S’ha observat i analitzat repetides vegades i se n’ha obtingut diverses teories que es contradiuen entre elles. És clar que, si el que es pretenia era arribar a la veritat, des d’un primer moment era necessari indagar fins al fons d’aquestes proves de text investigant la lletra de tots els possibles sospitosos. Per altra banda, tenint en compte que la Montse es declara innocent i que en el moment de l’escorcoll a casa seva hi ha proves col·locades expressament que la incriminarien falsament… Existeix la possibilitat de que amb els anònims, la ment organitzadora del pla estigués preparant una altra prova falsa que desviaria l’atenció cap a una altra banda o inclús cap a un carrer sense sortida? Jo crec que és una possibilitat. És curiós que la primera nota és en nom de més d’una persona igual que la segona, però en la segona hi escriuen suposadament dues persones i en la primera només una. Si les dues persones volen enviar un sol missatge de part de totes dues no seria més lògic que la lletra fos la mateixa en tota la carta? També puc afirmar per experiència pròpia que és possible que una mateixa persona escrigui diferents tipus de lletres. Jo mateixa al llarg de la meva vida he anat desenvolupant diferents tipus de grafologies i seria perfectament capaç d’escriure sola un text com el segon anònim en el que es comença amb un tipus de grafologia i a la meitat canviar a una altra completament diferent. També és possible que la ment organitzadora de tot el pla hagués involucrat altres persones fent-los escriure les notes sense ser coneixedors de les substàncies que contenien els “regals” emmetzinats. Podria haver anat així: “Ei, m’ajudes/ m’ajudeu a fer-li una sorpresa a l’Helena? Tinc una idea molt bona! Seguiu-me el rollo, ja veureu! Ah, per cert, pots escriure tu/ podeu escriure vosaltres, que fas/ feu més bona lletra que jo”.

  D’altra banda, jo també veig clar que es tracta d’un feminicidi. L’Helena és una noia jove, independent, amb un futur prometedor, amb les idees clares i feliç. L’arma del crim és un somnífer que deixa a l’Helena sense capacitat de decidir per si mateixa i que a més a més pren sense el seu consentiment almenys dues vegades. Són petits detalls, però a l’anar sumant-ne l’un amb l’altre se’n van desprenent raonaments masclistes i malaltissos pels quals un home voldria “sedar una dona difícil de controlar” i poder finalment sentir-se poderós per haver aconseguit manipular-la perquè es prengués els somnífers i tenir-la indefensa, submisa i sense veu. Tenir el poder total de decisió sobre el seu cos, inclús sobre la seva vida.

  També afegir que no entenc la contemplació de que “fos un joc que se’n va anar de les mans”. En primer lloc, el qui va introduir els sedants al suc, sabia que l’Helena hauria de tornar de la feina amb cotxe i si hagués conduït ella després d’haver-se’l pres, hauria tingut un accident de cotxe. Sabia que allò no era correcte i tot i així ho va fer. Això denota crueltat i zero empatia, qualitats per cert, psicopàtiques. Si vols jugar a un joc i no tens intenció de fer mal a ningú, per quina raó se t’acudiria posar en perill la seva salut, inclús la seva vida? Si realment les coses es descontrolen i la intenció no era matar-la, per què l’autor i els possibles involucrats no assumeixen les possibles conseqüències de les seves decisions errònies i demanen ajuda d’un professional mèdic perquè l’Helena es desperti? Per què decideixen tirar-la daltabaix de l’edifici i acabar amb la seva vida si saben perfectament que el seu cos està adormit però que encara es manté en vida?

 37. Ciudadano indignado Respon

  Solamente quiero encomiar a la familia Jubany por todo el esfuerzo que están haciendo para reabrir un caso que a todas luces fue mal investigado y fatal instruido. Volem justícia per l’Helena ja! Molta força. La veritat sempre surt a la llum.

  • Família Jubany Autor de l'entradaRespon

   Moltes gràcies, “Ciudadano Indignado”. Una abraçada

 38. Carles Respon

  Molt d’ànim i força per continuar lluitant!
  Esperem que al final, el temps pose a cadascú al seu lloc.
  No decaigueu!!!

 39. LAIA Respon

  Bon dia:
  Hipòtesis
  L´Helena també era periodista. I si tenia proves per demostrar que a la UES hi havia casos d’abusos sexuals a menors? I anava a publicar un article amb noms i cognoms? Testimonis?
  Molta força!

 40. Anònim-BCN Respon

  Bona tarda, família Jubany,
  la meva més sincera enhorabona per la reobertura del cas: me n’alegro moltíssim! Volia compartir amb vosaltres més reflexions, per si poden ajudar en alguna cosa, per petita que sigui.

  Abans que res, volia dir que estic totalment d’acord amb què l’Ana Echaguibel no va tenir res a veure amb l’assassinat de l’Helena, i que el crim, de caire clarament masclista, es podria titllar, certament, de feminicidi. Dit això, crec que va ser en el programa de Crims de TV3, que es va fer una breu referència al fet que l’advocat de l’Ana Echaguivel, en un determinat moment, va demanar al jutge Horacio que escorcollés el pis del metge F.M., membre destacat de la Secció Natura de la UES. Al programa es feia referència a la possibilitat que aquest metge, davant del fet que l’Helena no es despertava, hauria pogut acudir a casa de la Muntsa i el Santi per reanimar l’Helena, amb unes planxes de reanimació que serien compatibles amb unes cremades que presentava el cos de l’Helena. Tanmateix, el jutge Horacio, incomprensiblement, no va demanar l’escorcoll de casa del metge.

  Aquest fet em va cridar molt l’atenció des d’un bon principi: essent l’Ana Echaguivel innocent, com és que el seu advocat coneixia aquest detall, és a dir, que el metge de la UES hi podria estar implicat? Està clar que, si l’Ana Echaguivel no té res a veure amb el cas, ella hauria pogut rebre aquesta informació tan rellevant d’algú que sí que hauria pogut ser testimoni de tot el que va passar. Crec que, durant el temps en què la Muntsa i l’Ana van estar compartint cel·la a la presó, la Muntsa hauria pogut explicar a l’Ana Echaguivel molts detalls importants del que va viure ella. Amb això no estic inculpant a la Muntsa, al contrari, crec que ella va ser una víctima més d’un cruel joc masclista de trets psicopàtics, però sí que ella podria haver estat testimoni passiu de moltes coses que no coneixem i que potser l’Ana sí que les coneix. Ella, atès que és l’únic testimoni en vida, crec que com a testimoni, podria ser realment útil per a aclarir el cas, perquè va compartir molts dies amb la Muntsa.

  Això és tot família Jubany, molts d’ànims que ja sou molt a prop de saber la veritat!!

 41. David Cuesta Respon

  Hola. Acabo de veure la deplorable i fastigosa notícia sobre la revocació de la reobertura del cas… Des d’Alella tot el meu escalf.
  En David Laiglesia Pla és en germà d’en santi? Si és així, el liquid blanquinós es va demostrar que era / que podia ser? Gràcies.

 42. Mark Löbz Respon

  La clau està amb els llumins. A l’helena a l’any 2001 li van cremar la roba interior. Això ho va fer o ho van fer l’assassí o assassins. Això vol dir que hi devien deixar adn si o si.
  Quan es va registrar l’apartament la policia científica ho va prendre i presentar com a prova. Així doncs, encara ho té la policia científica en possessio. Amb els avenços es podrien fer proves d’adn i forenses i comparar-les amb les persones sospitoses: Santi Laiglesias, Anna E.,Xavier y Jaume.
  La Muntsa va ser víctimao còmplice sense ni saber-ho, segurament el santi la va influenciar psicològicament perque escrivís els anònims així linculparien a ella si tot es torçava. Els medicaments els va posar ell, a través de la seva mare que li donava, a la casa de la Muntsaals seus calaixos.ella no ho sabia,un motiu més per inculpar-la. El registre a l’apartament es va fer tres mesos després de la mort de l’helena. Perquè la Muntsa Careta no es va desfer de les proves incriminatories com els llumins i els medicaments. Doncs perque ho havia posat el Santi i ella no ho sabia. I també ella hauria escrit els anònims després que ell la convencés que era una broma! Familia Jubany: hei d’aconseguir proves d’adn sobre els llumins i saber d’on venen els medicaments i qui els va aconseguir i on.aqui està la clau. L’helena sabia alguna cosa del Santi que li posaria la carrera d’advocat en l’aire. Aixi doncs, el santi la va convidar, la muntsa no ho savia o ho savia a mitges (i el creia cegament pq estava enamorada cosa que li dona avantatge a ell). Va drogar a la Muntsa (el veí deia que l’havia portat a l’apartament amb un amic) , la va deixar alli, acte seguit va arribar l’helena (la Muntsa estava drogada i no se’n va enterar). El santi i l’amic/ga (Anna,xavi,jaume?) van drogar l’helena (segurament noia ja que a les ungles de l’helena van trobar adn de dona segurament per defensar-se). Una vegada drogada, van fer li aberracions i la van llançar des del terrat. Aixi doncs, la Muntsa Careta va ser el “chivo expiatorio” utilitzada per inculparla, el secret està als llumins i els medicaments (benzodiazapina) que la polocoa científica encara té. Famila Jubany: necessiteu proves d’adn modernes amb santi,Anna E., Xavi i Jaume) i segurament el cas és resolt. La Munta Careta va ser una marioneta que no sabia res o a mitges cega denamorament. El santi enva treure ventatge. El còmplice es resolt amb els llumins i la benzodiazepina.

 43. RP Respon

  Bon dia. Per casualitat se sap si en Santi Laiglesia anomenava a la Muntsa Careta amb el sobrenom de “Caru”?

 44. Ana Respon

  Sobrecogida desde hace años por este caso, tenía esperanzas de que con la reapertura se detuviera al/los culpables y no me imagino la impotencia que debe de sentir la familia ante las reiteradas negativas de la judicatura. UN abrazo fuerte y mucho ánimo.

 45. Carles Respon

  L’assassí, Santi LaIglesia, advocat criminalista, està protegit pels jutges.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.