Científicament no es pot descartar que l’ADN del jersei sigui dels dos investigats

Científicament no es pot descartar que l’ADN del jersei sigui dels dos investigats

Avui, 7 de setembre de 2023, el jutge instructor, Juan Díaz Villar, ha ordenat fer un salt qualitatiu en l’estudi d’ADN i oficia l’Instituto de Ciencias Forenses de la Universitat de Santiago de Compostel·la a fer un informe amb aplicació de metodologies i tècniques més avançades que les emprades fins ara per l’Instituto Nacional de Toxicología i per la Policia Científica. L’objectiu és comparar de la manera més àmplia i afinada possible els marcadors d’ADN del cromosoma Y trobats al jersei de l’Helena amb les mostres dels dos homes investigats a la causa amb la finalitat de comprovar si els perfils genètics dels investigats coincideixen -o no- o bé si són -o no- descartables.

La família de l’Helena Jubany agraïm la inestimable col·laboració de la doctora Gemma Marfany, catedràtica de Genètica Humana de la Universitat de Barcelona, que fa mesos ens està ajudant a interpretar els informes d’ADN que obren a la causa.

Assessorats per la doctora Gemma Marfany, el 4/7/23 vam sol·licitar al jutge que demanés les taules de resultats de tots els informes d’ADN realitzats per l’Instituto Nacional de Toxicología (INTOX). En els seus informes, l’INTOX només exposava conclusions però mai havia presentat els resultats dels quals es derivaven aquelles conclusions.

El 28/7/23 l’INTOX va presentar al Jutjat de Sabadell les taules de resultats on ho havia trobat res rellevant, amb l’afegitó de “Sin embargo, exepcionalmente y, ante lo solicitado en su oficio, se muestran en la tabla” 1, 2 i 3.

La nostra sorpresa va ser quan, en posar les taules 2 (mostres indubitades dels dos homes investigats) i la taula 3 (mostres de cromosoma Y obtingudes al jersei de l’Helena) una al costat de l’altra, les coincidències són elevadíssimes.

Dels 25 marcadors analitzats del cromosoma Y, el perfil genètic de SLP coincideix en tots els marcadors excepte en un*[1]. D’altra banda, el perfil genètic de FJJM coincideix en 18 de 25 marcadors analitzats, complementant alguns al·lels presents a la mostra.

En tractar-se d’una mescla amb varis donants genètics no és possible obtenir assignació per inclusió, o descart si no hi ha coincidència total de marcadors. En canvi, sí que es pot comprovar si el perfil genètic a comparar està inclòs en la mostra. Segons els resultats de cromosoma Y, científicament ni FJJM ni SLP poden ser descartats directament com a donants de l’ADN del jersei de l’Helena.

Divendres 1/9/23 el nostre advocat Benet Salellas va presentar un escrit al jutge instructor, acompanyat de l’informe de la doctora Gemma Marfany, on sol·licitavem:

  1. Que tant l’INTOX com la Policia Científica aportin els electroferogrames de les proves d’ADN, dels quals s’han extret els resultats de les taules.
  2. Que l’Instituto de Ciencias Forenses de la Universitat de Santiago de Compostel·la faci un estudi d’ADN en profunditat i emeti un informe pericial.
  3. Que la Policia Científica analitzi els anònims originals que va rebre l’Helena per determinar si hi poden trobar rastres biològics conservats i que puguin ser analitzats.

Avui hem rebut amb satisfacció la resolució del jutge instructor, que acorda que es facin totes les diligències que li havíem demanat.

Amb la prudència que ens caracteritza, tenim esperances que aquestes noves investigacions ajudin a saber la veritat sobre l’assassinat de la nostra filla i germana, l’Helena Jubany i Lorente.

Un cop més, agraïm tot el suport i col·laboració que estem rebent, en aquest cas amb especial esment a la Gemma Marfany i a la comunitat científica que representa. Són col·laboracions com aquesta el que ens dona força per continuar lluitant fins arribar a la veritat.

Mataró, 7 de setembre de 2023

Família de l’Helena Jubany i Lorente


[1] * El marcador no coincident és DYS518, però cal considerar que és un marcador amb al·lels de longitud elevada, per la qual cosa acostuma a donar més problemes d’amplificació en una mostra degradada, i que a més, en aquest cas, ha proporcionat al·lels molt diferents en mida en les dues amplificacions de la mostra.

El jutge acorda considerar almenys tres donants d’ADN

El jutge acorda considerar almenys tres donants d’ADN

Avui, 4 de juliol, el jutge instructor ha acordat algunes de les noves diligències que havia proposat la família de l’Helena Jubany.

El jutge acorda noves proves genètiques

Tal com vam proposar, el jutge requereix a l’Instituto Nacional de Toxicología (Intox) que aporti les taules de resultats de tots els informes d’ADN que realitzat en la causa. Fins ara, l’Intox només ha ofert conclusions en els seus informes, però mai ha facilitat els resultats. Pensem que aquests resultats podrien donar més informació de la que se n’ha obtingut fins ara.

També vam proposar que la mescla d’ADN del jersei de l’Helena (de “almenys” dos donants) sigui comparada com si hi hagués més de dos donants i no “només” dos donats, com s’ha fet fins ara. Seria lògic i eficient fer aquesta comparativa amb totes les persones que han estat investigades (dos homes i dues dones), però de moment el jutge ordena que es compari amb l’ADN dels dos homes. Pel que fa a les dones investigades, abans de fer cap comparativa el jutge pregunta a la Policia Científica i a l’Intox si en el material genètic que custodien hi ha restes d’ADN femení, aliè al de l’Helena Jubany, susceptible de ser comparat i/o valorat.

El jutge denega la intervenció de Mossos en la investigació

El nostre advocat Benet Salellas també havia sol·licitat al jutge que la Unitat Central d’Homicidis del Cos de Mossos d’Esquadra (CME) pugui fer un atestat policial revisori definitiu sobre el conjunt de la investigació i sobre els indicis existents a la causa després d’aplicar tècniques d’intel·ligència policial i d’anàlisi de la prova freda. El Fiscal s’ha oposat a la intervenció de CME en la investigació del crim i ha rebutjat la realització d’un atestat policial global “sea cual sea su autor”. Un cop més, el jutge instructor denega la intervenció de CME i rebutja l’elaboració d’un atestat policial.

El fiscal ni fa ni deixa fer

Ens sorprèn el paper de la Fiscalia, atès que no ha tingut una actuació proactiva i actualment s’està oposant a que es puguin practicar més proves d’ADN i que pugui col·laborar CME en la investigació.

Entenem que la fiscalia hauria de batallar pels drets de la victima enlloc d’obstruir el procediment.

La família de l’Helena valorem que:

Caldria fer creuaments de l’ADN de roba i cos. Tot i que el jutge ja ho havia ordenat, fins ara no s’ha creuat la informació genètica torbada a la roba de l’Helena (Policia Científica) i al cos de l’Helena (Intox). Considerem que se’n podria extreure més informació, ni que sigui estadística, que pot ajudar a entendre el cas.

Atès que al jersei de l’Helena hi ha ADN de “almenys” dues persones, s’haurien de fer totes les combinacions possibles amb els perfils genètics de les quatre persones investigades (homes i dones). Per ser pràctics, aquestes comparatives s’haurien de fer d’una sola vegada, enlloc d’anar “ara només un, ara només un altre, ara els dos homes… i després?” i també s’hauria de comparar amb l’ADN nuclear trobat a la resta de pertinences i al cos de l’Helena.

En un cas tan complex i dilatat en el temps, caldria fer un atestat policial global sobre el conjunt de la investigació, aplicant-hi tècniques d’intel·ligència policial i d’anàlisi de la prova freda.

La investigació l’hauria d’estar promovent la Fiscalia i la Policia, i aquesta responsabilitat no hauria d’estar recaient sobre la família de la víctima. No entenem l’oposició del Fiscal a practicar noves diligències d’investigació.

Per acabar, no entenem l’oposició del Fiscal i del Jutge a la participació de Mossos d’Esquadra en la investigació. S’hauria de donar aquesta oportunitat, ni que sigui perquè quatre ulls hi veuen més que dos.

Un cop més agraïm tot el suport que ens arriba des d’arreu, suport que ens fa forts per continuar lluitant per arribar la veritat.

Mataró, 4 de juliol de 2023

Demanem investigar més ADN i un nou atestat policial

Demanem investigar més ADN i un nou atestat policial

Hem sol·licitat al jutge una anàlisi exhaustiva de totes les possibilitats combinatòries d’ADN i un atestat policial global d’aquest complex cas 

La família de l’Helena Jubany hem proposat noves diligències al jutge instructor. El nostre advocat, Benet Salellas, ha demanat que, abans de tornar a arxivar la causa, s’explorin totes les possibilitats que ofereixen les tècniques d’anàlisi d’ADN i que una unitat especialitzada de la policia faci un atestat recopilatori del cas, atès que ens trobem davant d’una investigació complexa, molt llarga en el temps i amb multitud d’intervinents i, per tant, d’investigats.

ADN a la roba de l’Helena

Tenim la mescla d’ADN nuclear que la policia científica va extreure del jersei de l’Helena. En aquesta mescla hi ha ADN de la pròpia Helena i de “com a mínim” una altra persona. Fins ara s’han fet les proves com si a la barreja només hi hagués ADN de l’Helena i d’un altre donant únic, de tal forma que no coincideix el resultat. Comparant la barreja només amb el perfil genètic d’un sol sospitós el resultat és negatiu perquè a la mescla hi ha indicadors genètics que coincideixen amb els del sospitós, n’hi ha que coincideixen amb l’Helena, però queden indicadors que no coincideixen amb cap dels dos.

El que demanem ara al jutge és que es facin les comparatives considerant que la mescla pugui contenir perfils de almenys tres donants, atès que el cos de l’Helena va ser probablement transportat per diverses persones. Per fer aquestes noves proves hem demanat que es realitzin totes les diferents combinacions possibles de tres donants comparant la barreja amb els perfils de l’Helena, la Montserrat C, en Xavi J, en Santi L i també l’Ana E. És a dir, amb les persones que han estat imputades en el cas.

La policia científica també havia trobat ADN nuclear “no concloent” a diverses peces de roba que duia l’Helena, concretament al cordó de la sabata dreta, a les sabates, a la samarreta, als pantalons, al jersei blanc i als mitjons. Aquestes fonts d’ADN no s’han investigat i demanem que s’explori la informació que puguin aportar en tremes de probabilitat estadística per saber si poden pertànyer a alguna de les persones investigades o a l’Helena.

ADN al cos de l’Helena

Pel que fa als vestigis d’ADN conservats per l’Instituto Nacional de Toxicología, demanem dues coses.

Demanem que l’INTOX aclareixi les seves contradiccions referents a l’ADN trobat a l’ungla de l’Helena. El juny de 2004 afirmaven que era d’una tercera persona femenina. L’octubre de 2004 el jutge instructor va ordenar comparar l’ADN trobat a l’ungla amb el de les investigades Montserrat C i Ana E. Però el novembre de 2004 l’INTOX va rectificar per dir que l’ADN era de la pròpia Helena, però sense aportar resultats d’indicadors genètics que aclarissin aquesta confusió.

Creuament d’ADN de la roba i d’ADN del cos

A banda, l’INTOX en els seus informes només ofereix conclusions, sense aportar mai els resultats, mentre que en els informes de la Policia Científica s’ofereixen els resultats i després les conclusions que es deriven d’aquests resultats. A efectes de poder tenir una imatge integral i exhaustiva de l’anàlisi genètica demanem que l’INTOX aporti les taules i resultats de les seves investigacions.

Informe policial global

Finalment, a banda de la recerca biològica, abans de procedir a concloure la investigació, resulta absolutament necessària l’elaboració per part d’una unitat especialitzada de la policia judicial d’un atestat recopilatori que incorpori: tècniques d’intel·ligència policial i tècniques d’anàlisi de la prova freda.

Un atestat que permeti incorporar-hi tota la informació policial, tota la informació del procediment judicial i tota la informació posterior (d’aquí la prova freda) que pugui ser obtinguda pel cos policial de fonts obertes de tot el que s’ha esdevingut durant aquests vint anys i que permeti ordenar i concloure en relació a la totalitat del material incriminatori existent en el present expedient.

Recordem que la Unitat Central d’Homicidis de Mossos d’Esquadra, ubicada a escassos quilòmetres d’on van produir-se els fets és una de les unitats de referència i es troba amb plena capacitat i disposició per tal de dur a terme aquesta funció en solitari o en companyia de l’actual unitat policial actuant, que no disposa d’una unitat equivalent a Catalunya i que per tant pot tenir certes dificultats afegides en l’assumpció de la investigació. 

Tenim dret a saber qui va assassinar l’Helena Jubany i considerem que cal posar tots els mitjans per arribar a la veritat.

Mataró, 22 de juny de 2023

L’ADN de Santi no correspon al trobat al jersei de l’Helena

L’ADN de Santi no correspon al trobat al jersei de l’Helena

Avui, dimarts 13 de juny de 2023, hem sabut que la policia científica conclou que l’ADN trobat al jersei de l’Helena no correspon a l’investigat Santi L. El jutge instructor dona 5 dies a les parts per proposar noves proves. Des de l’acusació particular ho estem treballant i pensant els següents passos, perquè el crim no pot quedar impune.

A més de les dificultats de la investigació, els sospitosos investigats sempre han amagat informació que podria esclarir els fets. Els hi continuem demanant que col·laborin i expliquin tot el que saben.

Santi L. enlloc de de dir “sí, sí, aquí teniu al meu ADN i així veureu que no vaig ser jo” havia intentat evitar la prova d’ADN presentant recurs a l’Audiència Provincial de Barcelona. El recurs va ser desestimat fa dues setmanes, el 31 de maig de 2023. Aquesta estratègia de defensa consistent a posar obstacles a l’esclariment de l’assassinat el situa en el focus de la sospita.

Reobren la causa contra Santi L.

Reobren la causa contra Santi L.

Avui 21 de febrer el jutjat de 1a instància 2 de Sabadell que s’encarrega de la investigació de l’assassinat de l’Helena Jubany ha dictat una interlocutòria per la qual acorda reobrir la causa contra SLP, el primer investigat i practicar proves de comparativa d’ADN entre ell i l’ADN que ha aparegut en les mostres de l’Helena Jubany reanalitzades darrerament. Aquesta decisió ve motivada pels indicis ja existent amb anterioritat al 2005 contra SLP i amb l’afegit que dels informes dels laboratoris de l’INTOX no ha aparegut evidència que permeti relacionar l’ADN de les mostres amb l’ADN de XJM, únic investigat per a qui la causa es trobava oberta en aquest moment. El jutge argumenta la necessitat de fer aquestes proves d’ADN a SLP i reobrir la causa contra ell ja que “hay que tener en cuenta los indicios que vincularían el inmueble sito en la calle Calvet Estrella 48 de Sabadell con los hechos objeto de investigación y la circunstancia que el Sr. SLP es el único varón que se reconoce que pasaba largos períodos de tiempo en el mismo”.

Per altra banda, el Jutjat també ha rebut en el darrer mes un informe pericial lingüístic elaborat per pèrits especialistes sobre l’escriptura dels anònims que conclou que “existen indicios suficientes de coincidencia documental en cuanto al contenido y rasgos lingüísticos para considerar la participación de XJM en la elaboración de los anónimos”.

I finalment us hem d’informar que aquest gener la Secció Tercera de l’AP de Barcelona ha desestimat els tres recursos que la defensa de XJM havia interposat contra l’obertura de la causa contra ell i contra la seva imputació.

Les proves d’ADN descarten Xavi J. i el jutge acorda noves proves genètiques

Les proves d’ADN descarten Xavi J. i el jutge acorda noves proves genètiques

Avui mateix el servei de premsa del TSJC ha difós la interlocutòria del jutge instructor de 19/10/2022. 

En aquesta interlocutòria el jutjat, a petició nostra, acorda ampliar les proves d’ADN de l’hisop vaginal i comparar-les amb l’ADN de l’investigat XJM. La interlocutòria també recorda el compliment d’altres diligències encara pendents. 

En el cas de l’assassinat de l’Helena hi ha dos grups de mostres biològiques:

1). Les de la roba de l’Helena, analitzades pel laboratori de la Policia Científica del CNP i que hem sabut que han trobat un perfil masculí que no és de XJM. L’ADN del jersei de l’Helena clarament exclou que l’investigat toqués aquella peça de roba, però implica a un altre home, del qual no hi ha perfil per a poder comparar. Això sempre i quan hi hagi un únic donant en el jersei.

2). I les de l’hisop vaginal i de l’ungla,analitzades als laboratoris de l’Instuto Nacional de Toxicologia, que han donat un resultat parcial i que no han estat comparades amb ningú. Pel que fa a l’introit vaginal, s’ha detectat ADN masculí, però no s’ha confrontat amb ningú. Pel que fa a l’ungla, l’anàlisi realitzada el 16/9/2022 conclou que sí que hi ha ADN barrejat de dos perfils genètics: un de l’Helena, i l’altre perfil minoritari del qual no es pot descartar que fos un home o una dona. Encara que els resultats siguin molt parcials (molts pocs marcadors genètics) sempre es podrien comparar amb els obtinguts, per exemple, amb els del jersei o els de l’introit vaginal, per comprovar si es tracta d’una o més persones.

En cada mostra d’aquest cas s’han fet anàlisis diferents, bé només del cromosoma Y, bé només dels STRs autosòmics. Llavors és difícil confrontar o comparar. Per això hem demanat al jutge fer les màximes comparatives, tant per excloure/incloure com per saber quanta gent ha pogut participar en el crim. 

Quan els resultats són molt parcials sí que poden servir per detectar si hi ha més persones “donadores” d’ADN i, per tant, més gent implicada, o totes les mostres són compatibles amb un únic “donant”.

Quan arribin aquests resultats d’ADN s’obrirà la possibilitat que el jutge instructor acordi la comparativa amb mostres d’altres possibles implicats en l’assassinat.

Mataró, 2 de novembre de 2022