Avui 21 de febrer el jutjat de 1a instància 2 de Sabadell que s’encarrega de la investigació de l’assassinat de l’Helena Jubany ha dictat una interlocutòria per la qual acorda reobrir la causa contra SLP, el primer investigat i practicar proves de comparativa d’ADN entre ell i l’ADN que ha aparegut en les mostres de l’Helena Jubany reanalitzades darrerament. Aquesta decisió ve motivada pels indicis ja existent amb anterioritat al 2005 contra SLP i amb l’afegit que dels informes dels laboratoris de l’INTOX no ha aparegut evidència que permeti relacionar l’ADN de les mostres amb l’ADN de XJM, únic investigat per a qui la causa es trobava oberta en aquest moment. El jutge argumenta la necessitat de fer aquestes proves d’ADN a SLP i reobrir la causa contra ell ja que “hay que tener en cuenta los indicios que vincularían el inmueble sito en la calle Calvet Estrella 48 de Sabadell con los hechos objeto de investigación y la circunstancia que el Sr. SLP es el único varón que se reconoce que pasaba largos períodos de tiempo en el mismo”.

Per altra banda, el Jutjat també ha rebut en el darrer mes un informe pericial lingüístic elaborat per pèrits especialistes sobre l’escriptura dels anònims que conclou que “existen indicios suficientes de coincidencia documental en cuanto al contenido y rasgos lingüísticos para considerar la participación de XJM en la elaboración de los anónimos”.

I finalment us hem d’informar que aquest gener la Secció Tercera de l’AP de Barcelona ha desestimat els tres recursos que la defensa de XJM havia interposat contra l’obertura de la causa contra ell i contra la seva imputació.