Avui mateix el servei de premsa del TSJC ha difós la interlocutòria del jutge instructor de 19/10/2022. 

En aquesta interlocutòria el jutjat, a petició nostra, acorda ampliar les proves d’ADN de l’hisop vaginal i comparar-les amb l’ADN de l’investigat XJM. La interlocutòria també recorda el compliment d’altres diligències encara pendents. 

En el cas de l’assassinat de l’Helena hi ha dos grups de mostres biològiques:

1). Les de la roba de l’Helena, analitzades pel laboratori de la Policia Científica del CNP i que hem sabut que han trobat un perfil masculí que no és de XJM. L’ADN del jersei de l’Helena clarament exclou que l’investigat toqués aquella peça de roba, però implica a un altre home, del qual no hi ha perfil per a poder comparar. Això sempre i quan hi hagi un únic donant en el jersei.

2). I les de l’hisop vaginal i de l’ungla,analitzades als laboratoris de l’Instuto Nacional de Toxicologia, que han donat un resultat parcial i que no han estat comparades amb ningú. Pel que fa a l’introit vaginal, s’ha detectat ADN masculí, però no s’ha confrontat amb ningú. Pel que fa a l’ungla, l’anàlisi realitzada el 16/9/2022 conclou que sí que hi ha ADN barrejat de dos perfils genètics: un de l’Helena, i l’altre perfil minoritari del qual no es pot descartar que fos un home o una dona. Encara que els resultats siguin molt parcials (molts pocs marcadors genètics) sempre es podrien comparar amb els obtinguts, per exemple, amb els del jersei o els de l’introit vaginal, per comprovar si es tracta d’una o més persones.

En cada mostra d’aquest cas s’han fet anàlisis diferents, bé només del cromosoma Y, bé només dels STRs autosòmics. Llavors és difícil confrontar o comparar. Per això hem demanat al jutge fer les màximes comparatives, tant per excloure/incloure com per saber quanta gent ha pogut participar en el crim. 

Quan els resultats són molt parcials sí que poden servir per detectar si hi ha més persones “donadores” d’ADN i, per tant, més gent implicada, o totes les mostres són compatibles amb un únic “donant”.

Quan arribin aquests resultats d’ADN s’obrirà la possibilitat que el jutge instructor acordi la comparativa amb mostres d’altres possibles implicats en l’assassinat.

Mataró, 2 de novembre de 2022